Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Ogłoszenia i informacje [Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego]

Ogłoszenia i informacje [Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego]

  Drukuj
 

Bielany. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 7/BIE/C2/22 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Farysa
Znak: AM-ZP-N.6733.1.2022.IIZ Warszawa, 23 maja 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że została wydana decyzja nr 7/BIE/C2/22 z dnia 23 maja 2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-05-2022
Wola. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 110/WOL/IL/2022 o zatwierdzeniu projektu budowlanego - przebudowa układu drogowego, sieci kanalizacji, budowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej w ramach przebudowy trasy tramwajowej
AM-IL.6740.9.2022.KZA (10.KZA/AM-IL) Warszawa, dnia 23.05.2022 r. OBWIESZCZENIE Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 35 ust. 9 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-05-2022
Wola. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 109/WOL/IL/2022 o zatwierdzeniu projektu budowlanego - przebudowa układu drogowego (...) w ramach inwestycji przebudowy trasy tramwajowej na ul. Kasprzaka i Wolskiej
AM-IL.6740.8.2022.KZA  (9.KZA/AM-IL) Warszawa, dnia 23.05.2022 r. OBWIESZCZENIE Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 35 ust. 9 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-05-2022
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Połczyńskiej
Warszawa, 18 maja 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6730.4.2022.EPA OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam strony biorące udział w postępowaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-05-2022
Wola. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 97/WOL/IL/2022 o zatwierdzenia projektu budowlanego w ramach projektu budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej.
Warszawa, dnia 13.05.2022 r. AM-IL.6740.5.2022.KZA  (       .KZA/AM-IL) OBWIESZCZENIE Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 35 ust. 9 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2022
Włochy. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Krakowiaków
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 13 maja 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-W.6730.48.2021.NZU( 24.NZU) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2, art. 49a oraz art. 49b § 1 i 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2022
Wola. Obwieszczenie w sprawie wydania dezycji nr 98/WOL/IL/2022 o zatwierdzeniu projektu budowlanego w ramach projektu budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej
AM-IL.6740.7.2022.KZA (.KZA/AM-IL) Warszawa, dnia 13.05.2022 r. OBWIESZCZENIE Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 35 ust. 9 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2022
Białołęka. Zawiadomienie o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie postępowania dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy, zespół budynków wielorodzinnych, ul. Wałuszewska
Warszawa, 13 maja 2022 r. Znak: AM-ZP-N.6730.9.2022.ASW            (  13 .ASW.AM-ZP-N) OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 49 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2022
Białołęka. Postanowienie w sprawie postępowania dot. wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zespół budynków wielorodzinnych, ul. Wałuszewska
Warszawa, 12 maja 2022 r. Znak: AM-ZP-N.6730.9.2022.ASW            (  12 .ASW.AM-ZP-N) OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 49 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2022
Bemowo. Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy - do 31.08.2022r. wydania decyzji o warunkach zabudowy – budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie ul. Lazurowa/Górczewska
Warszawa, 12 maja 2022 r. AM-ZP-N.6730.15.2021.MGO (28.MGO.AM-ZP-N) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dalej Kpa zawiadamiam strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2022
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie ul. Lazurowa/Górczewska
Warszawa, 11 maj 2022 r. AM-ZP-N.6730.15.2021.MGO (26.MGO.AM-ZP-N) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dalej Kpa zawiadamiam strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2022
Włochy. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr. 43/WŁO/22 zawieszenie postępowania ws. wydania decyzji wz - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Fajansowej/Hejnałowej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy  Warszawa, dnia 06.05.2022 r. Znak: AM-ZP-W.6730.10.2022.ISW               OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2, art. 49a, art. 49b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-05-2022
Bielany. Zawiadomienie o uzyskaniu uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Farysa
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 6 maja 2022 r. Znak: AM-ZP-N.6733.1.2022.IIZ OBWIESZCZENIE dotyczy: postępowania na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2022
Bemowo. Obwieszczenie o skierowaniu projektu decyzji o wz do opiniowania oraz uzgodnień ustawowych - budowa zespołu zabudowy wielorodzinnnej, ul. Połczyńska
Warszawa, 6 maja 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6730.4.2022.EPA OBWIESZCZENIE Na podstawie: z art. 49 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2022
Białołęka. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę - stacja bazowa, ul. Skarbka z Gór
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r. Znak sprawy: AM-AB.6740.39.22.WRA INFORMACJA o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącą realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej Na podstawie art.34 a ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) i art.49 w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Rembertów. Obwieszczenie o o wydaniu postanowienia nr 186/REM/IL/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji nr 28/REM/IL/2022 z dnia 21.02.2022 r.
AM-IL.6740.8.2021.GSA (56.GSA) Warszawa, 26 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Białołęka. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia postanowienia nr 188/BIA/IL/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz 203/BIA/IL/2022 zmieniającego postanowienie nr 85/BIA/IL/2022 z dnia 15 lutego 2022 r
AM-IL.6740.23.2021.GSA (16.GSA) Warszawa, 26 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Rembertów. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 187/REM/IL/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. o usunięciu przez inwestora nieprawidłowości w dokumentacji projektowej - budowa tunelu ul. Marsa i al. gen. A. Chruściela "Montera"
AM-IL.6740.22.2021.GSA (17.GSA) Warszawa, 26 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Włochy. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 195/WŁO/IL/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. o usunięciu nieprawidłowości w dokumentacji projektowej robudowy ul. Szyszkowej
AM-IL.6740.2.2021.GSA (6.GSA) Warszawa, 26 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Białołęka. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 196/BIA/IL/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.o usunięciu nieprawidłowości w dokumentacji projektowej ul. Kąty Grodziskie
AM-IL.6740.4.2022.GSA (5.GSA) Warszawa,  26 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe