Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > WŁOCHY. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 335/WŁO/IN/2018 Prezydenta m.st. Warszawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie ulicy Szyszkowej.

WŁOCHY. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 335/WŁO/IN/2018 Prezydenta m.st. Warszawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie ulicy Szyszkowej.

  Drukuj
 

AM-IN.6740.23.2017.AWA                                   Warszawa, dnia 19 października 2018 r.
(    .AWA/AM-IN)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1474),
Prezydent m. st. Warszawy
zawiadamia,
że w dniu 19 października 2018 r. została wydana decyzja Nr 335/WŁO/IN/2018 Prezydenta m.st. Warszawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ulicy Szyszkowej na odcinku od Rowu Opaczewskiego do ul. Działkowej w Dzielnicy Włochy w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych:
• pod inwestycję drogową:
obręb 2-07-09:  70/9, 72/5, 73/5, 60/3, 61/3, 62/5, 73/11, 63/3, 64/3, 65/3, 74/11, 73/7;
obręb 2-07-13: 73/9, 73/11, 135/3, 135/4, 135/5, 114, 95/13, 135/6, 95/11, 76/41, 76/43, 124/7, 135/7, 135/8, 125/4, 127/3,  135/9, 135/10, 135/11;
obręb 2-07-15: 3/7, 1/4, 1/5, 32/5, 12/12, 13/5, 16/3, 28/10, 28/8, 28/1;
obręb 2-07-16: 79/3, 2/3, 1/2, 10/9, 10/7, 109/9, 111/7, 111/9, 21/13, 1/3, 27/6, 43/3, 1/4, 113, 52/8, 52/6, 60/10, 1/1;
• na których występuje obowiązek budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
obręb 2-07-09: 73/12, 43/10, 70/6, 70/5, 73/4, 73/3;
obręb 2-07-13: 73/10, 73/12, 75/19, 75/17, 76/42, 76/44, 124/8, 134/8, 126;
obręb 2-07-15:  28/11, 28/9, 3/1, 1/2, 1/3;
obręb 2-07-16:  79/4, 109/10, 27/7, 42/1, 42/2;
• na których występuje obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
obręb 2-07-09:  62/6, 63/4, 75/2, 76, 73/4, 70/6, 43/10, 73/12;
obręb 2-07-13:  108, 109, 95/14, 124/6, 125/5, 127/4, 128, 129, 130, 73/12, 73/10, 75/17, 134/8, 126, 73/1, 124/8, 136/1;
obręb 2-07-14: 16, 17;
obręb 2-07-15: 3/8, 4, 9/1, 10/1, 32/6, 13/6, 14/2, 16/4, 30, 28/11, 1/3, 3/1;
obręb 2-07-16 2/4, 3/1, 3/2, 4, 10/10, 10/2, 111/10, 21/14, 21/2, 21/5, 21/7, 28/2, 28/4, 34, 35,  43/4, 45, 44/1, 50/1, 112, 52/9, 42/2, 42/1, 27/7, 27/1, 21/6, 106/7, 17/10, 17/8, 111/8, 79/4, 109/10;
obręb 2-07-17 3/4, 3/6, 11;
• na których występuje obowiązek budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji szczegółowych:
obręb 2-07-09: 70/5, 70/6;
• podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem rozbiórki budynku gospodarczego:
obręb 2-07-13: 125/5.

Pouczenie :
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. tel. 22 443 24 43, pok. nr 606 (VI piętro) w godzinach pracy urzędu.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
26-10-2018
Data wprowadzenia:  26-10-2018
 
 
Wprowadził Styczyńska Danuta (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-10-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-10-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-10-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-10-2018
Liczba odwiedzin: 115

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe