Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Uchwała krajobrazowa (projekt) - wyłożenie do publicznego wglądu

Uchwała krajobrazowa (projekt) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), w związku z Uchwałą Nr XVII/365/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady m. st. Warszawy
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

w dniach od 26 października do 19 listopada 2018 r.

w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (parter), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl, ścieżka dostępu: BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.


Dyżury eksperckie
odbędą się w dniach 30 października i 14 listopada 2018 r., w godzinach od 16.00 do 19.00, w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (parter).


Dyskusja publiczna
nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu
6 listopada 2018 r., od godz. 18.00 do godz. 21.00, w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (parter).

W trakcie wyłożenia projektu uchwały i przez 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia,
tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r., zbierane będą uwagi do projektu.
Uwagi złożone po upływie wyżej wymienionego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub w postaci elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: krajobrazowa@um.warszawa.pl. Uwagi należy składać z podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej lub nazwy i siedziby podmiotu niebędącego osobą fizyczną.

Uwagi należy składać, podając zapis projektu uchwały (paragraf, ustęp, punkt), którego dotyczy uwaga.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Prezydent m.st. Warszawy.

Data ogłoszenia:
19-10-2018
Data wprowadzenia:  19-10-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-10-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-10-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-10-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-10-2018
Liczba odwiedzin: 1333
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe