Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Białołęka. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 196/BIA/IL/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.o usunięciu nieprawidłowości w dokumentacji projektowej ul. Kąty Grodziskie

Białołęka. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 196/BIA/IL/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.o usunięciu nieprawidłowości w dokumentacji projektowej ul. Kąty Grodziskie

  Drukuj
 

AM-IL.6740.4.2022.GSA (5.GSA)

Warszawa,  26 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

o wydaniu postanowienia nr 196/BIA/IL/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. nakładającego na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości występujących w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do rozpatrywanego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie dróg publicznych w sprawie rozbudowy drogi powiatowej ul. Kąty Grodziskie na długości działek ewidencyjnych nr 29, 30/9, 139 z obrębu 4-16-26 w dzielnicy Białołęka w Warszawie

Pouczenie


Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w trakcie prowadzonego postępowania w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 443 23 00, w godzinach pracy urzędu – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Dzień publicznego obwieszczenia: 04.05. 2022 r.

z up. Prezydenta m. st. Warszawy
/-/ Grzegorz Sawicki
Kierownik w Zespole Inwestycji i Spraw Liniowych
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Załączniki:
Data ogłoszenia:
04-05-2022
Data wprowadzenia:  29-04-2022
 
 
Wprowadził Wnuszyńska Lucyna (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-04-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-04-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-04-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-05-2022
Liczba odwiedzin: 54

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe