Kanał Wyżej
Informacje nt. opłaty skarbowej

Informacja nt. uiszczania opłaty skarbowej
Opłaty skarbowe za wnioski składane w Biurze Ochrony Środowiska można wpłacić na konto:
Odbiorca: Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 56
01-161 Warszawa
nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
- w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ulicy Nowogrodzkiej 43,
- przelewem internetowym,
- na poczcie,
- w banku,
- u wyznaczonych inkasentów.
 zobacz: wykaz inkasentów
Jeśli wniosek jest składany w Wydziale Obsługi Mieszkańców w jednej z siedzib Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicach, wtedy opłatę należy wnieść na konto odpowiedniej Dzielnicy m.st. Warszawy.
zobacz: stawki opłat skarbowych za rozpatrywanie wniosków w Biurze Ochrony Środowiska.<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Informacje nt. opłaty skarbowej
Sprawy rybactwa śródlądowego
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
MULTIMEDIA
Ochrona środowiska - ogłoszenia różne

Wersja standardowa