Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Różne > ekoWarszawa - rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska

ekoWarszawa - rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska

  Drukuj
 

ekoWarszawa - rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska


Jak wspólnie dbać o ekosystem Warszawy? Czy wystarczy nie solić, nie zanieczyszczać, podlewać drzewa i dbać o zieleń? Biuro Ochrony Środowiska pracuje nad strategicznym dokumentem kształtującym ekosystem miasta. Zabierz głos i miej wpływ na Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r. będzie dokumentem określającym kierunki, cele i zadania w kształtowaniu i zarządzaniu środowiskiem naszego miasta. Zanim gotowy dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym (maj/czerwiec 2016 r.), jeszcze na etapie jego tworzenia chcemy usłyszeć sugestie, rady i pomysły mieszkańców. Dlatego też zaplanowaliśmy cykl publicznych debat poświeconych tej tematyce. W tym roku zaplanowano dwa spotkania.

 • Prezentacja informacji nt. prac nad Programem ochrony środowiska [zobacz]

Pierwsza debata "Jak planować zielone miasto?" jest już za nami. Odbyła się w dniu 24 listopada w Bibliotece Narodowej. W trakcie spotkania  nie zabrakło gorącej dyskusji m.in. o tym, jaka powinna być rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak kształtować przestrzeń miast, żeby była przyjazna mieszkańcom, jaką rolę i funkcje powinny pełnić tereny otwarte i  zieleni nieurządzonej czy tematyka związana z przewietrzaniem miasta i czystości powietrza.

 • Raport z pierwszej debaty "Jak planować zielone miasto?" 24.11.2015 r. [zobacz]

Za nami druga debata "Eko-aktywni w działaniu" z cyklu ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu ochrony środowiska, która odbyła się 17 grudnia br. w Bibliotece Narodowej.

O Eko-aktywnych w działaniu rozmawiali Krzysztof Mikołajewski – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Joanna Erbel – socjolożka, aktywistka miejska, dr Anna Domaradzka-Widła – ekspertka ds. społecznych współtworząca strategię #Warszawa2030, dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, dr Krzysztof Herman – architekt krajobrazu, aktywista miejski. Moderatorką dyskusji była Marlena Happach – Prezes Warszawskiego Oddziału SARP.

 • Raport z drugiej debaty "Eko-aktywni w działaniu" 17.12.2015 r. [zobacz]

Relację video z debaty można obejrzeć na:

https://www.youtube.com/watch?v=55CKx75LMFY

Kolejna – trzecia debata „Jak dbać o czyste powietrze w Warszawie?” już za nami. Odbyła się 27 stycznia w Bibliotece Narodowej.

W spotkaniu udział wzięli: Tadeusz Bartosiński – Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy, Bartosz Dubiński – Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., Tomasz Klech – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Jakub Jędrak – Polski Alarm Smogowy, Łukasz Adamkiewicz – HEAL Polska. Moderatorem spotkania był dr hab. inż. Artur Badyda, Politechnika Warszawska.

 • Prezentacja dotycząca jakości powietrza [zobacz]

 • Raport z trzeciej debaty "Jak dbać o czyste powietrze w Warszawie?" 27.01.2016 r. [zobacz]

 • Relację z debaty można obejrzeć na:

https://www.youtube.com/watch?v=lLOqR1Hz8j0

Czwarta debata ”Bioróżnorodność i dzicy w mieście” już za nami. Odbyła się 16 lutego, o godz. 18.00 w Bibliotece Narodowej (al. Niepodległości 213, gmach główny, wejście A, sala Darczyńców).

Podczas czwartego spotkania odbyła się dyskusja pod hasłem „Bioróżnorodność i dzicy w mieście”. Na spotkaniu eksperci wspólnie z mieszkańcami szukali odpowiedzi na pytania: Jaką rolę pełnią zwierzęta i rośliny w miejskim ekosystemie? Bioróżnorodność, moda czy konieczność? Jakie są konsekwencje nieracjonalnego dokarmiania dzikich zwierząt? Jak kształtować bogactwo przyrodnicze w miejskich terenach zieleni? Czy warto zachowywać spróchniałe, powalone pnie drzew?

W spotkaniu udział wzięli:
• Andżelika Gackowska – p.o. zastępcy dyrektora Lasów Miejskich-Warszawa;
• Paweł Pstokoński – ornitolog, edukator przyrodniczy;
• Marzena Suchocka – Katedra Architektury Krajobrazu SGGW;
• Ewa Sufin-Jacquemart – prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni.

Moderatorem spotkania był prof. dr hab. inż. Marek Kosmala z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW.

Wydarzenie „Bioróżnorodność i dzicy w mieście” jest utworzone na portalu Facebook

 • Raport z czwartej debaty „Bioróżnorodność i dzicy w mieście?" 16.02.2016 r. [zobacz]

 • Relację z debaty można obejrzeć na:

https://www.youtube.com/watch?v=ZVR7glSmnu8&feature=youtu.be

 

Piąta debata z cyklu „ekoWarszawa” pn: „Rewolucja śmieciowa – co wiemy po dwóch latach?”  odbyła się 15 marca, o godz. 18.00 w Bibliotece Narodowej (al. Niepodległości 213, gmach główny, wejście A, sala Darczyńców).  

Debata była okazją do rozmowy na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; jego zasadach, wdrożeniu i doświadczeniach zebranych podczas dwóch lat jego funkcjonowania. Była również okazją do analizy w jaki sposób śmieciowa rewolucja wpłynęła na świadomość ekologiczną mieszkańców, a szczególnie w jakim stopniu miała wpływ na selektywną zbiórkę odpadów. Korzystając z wiedzy i doświadczenia uczestników spotkania przedstawione zostały również przykłady dobrych praktyk w zakresie miejskiej gospodarki odpadami komunalnymi.

W spotkaniu udział wzięli:
• Sławek Brzózek – Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia;
• Marta Jabłońska – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszania „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”;
• Marcin Podgórski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
• dr inż. Edyta Soboniak – IPROEKO Sp. z o.o. Biuro Realizacji Projektów: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Moderatorem spotkania był dr inż. Adam Mierzwiński z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Ekoekspert Sp z o.o.

 • Raport z piątej debaty Rewolucja śmieciowa – co wiemy po dwóch latach?"15.03.2016 r. [zobacz]
 • Relację z debaty można obejrzeć na:

https://www.youtube.com/watch?v=MbWYS2NYG6s

Szósta, ostatnia debata Warszawa wobec zmian klimatu" odbyła się 5 kwietnia w Bibliotece Narodowej. 

W trakcie debaty wskazano najważniejsze zagrożenia jakie dla Warszawy niosą zmiany klimatu oraz rozmawiano w jaki sposób możemy i musimy się przed nimi chronić. Przedstawiono działania jakie już w stolicy podjęto lub zamierza się podjąć w najbliższym czasie.

W spotkaniu udział wzieli:
• Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy;
• Julia Michalak – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych;
• Urszula Stefanowicz - Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (Koalicja Klimatyczna);
• dr Wojciech Szymalski - Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

Moderatorem spotkania był dr hab. inż. Zbigniew Karaczun - prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska SGGW.

 • Raport z szóstej debaty „Warszawa wobec zmian klimatu" 5.04.2016 r. [zobacz]

 • Relację z debaty można obejrzeć na:

Więcej informacji o Programie ochrony środowiska można znaleźć na http://www.zielona.um.warszawa.pl.

***

Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania miastem i jego kształtowania w zakresie środowiska. Sporządzenie Programu jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.). 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
19-11-2015
Data wprowadzenia:  19-11-2015
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-11-2015
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-05-2017
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-05-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-05-2017
Liczba odwiedzin: 3615
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe