Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Różne > Ochrona środowiska - ogłoszenia różne

Ochrona środowiska - ogłoszenia różne

  Drukuj
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o planowanym wyłożeniu projektu zarządzenia RDOŚ w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Poligon Rembertów PLH 140034
Obwieszczenie WPN-II.6320.4.2019.AA z 31 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  mpiatek@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 552 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2019
Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2020 roku
Na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019
Na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-04-2019
Co powinieneś zrobić w przypadku stwierdzenia obecności AZBESTU
Mieszkańcu, co powinieneś zrobić w przypadku stwierdzenia obecności AZBESTU?! • Dokonaj oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w celu ustalenia stopnia pilności ich wymiany, wypełniając formularz pn. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2019
Informacje dla mieszkańców wykorzystujących wyroby azbestowe (np. eternit)
Informacje dla mieszkańców wykorzystujących wyroby azbestowe (np. eternit) 1. obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest, w związku z ich nadmiernym zużyciem lub uszkodzeniem, spoczywa na właścicielach, użytkownikach wieczystych lub zarządcach nieruchomości, lub ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-12-2018
Obowiązek składania oświadczenia dotyczącego opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oświadczeń przez podmioty obowiązane do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-03-2019
Programy ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy - 2018 r. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy - 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-10-2018
Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy - 2018 r.
Uchwała nr LXXIV/2009/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 20018 r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy Załącznik nr 1-1 - Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy Załącznik nr 1-2 - Program ochrony środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-10-2018
Akcja elektronicznego znakowania psów i kotów w Warszawie
AKCJA ELEKTRONICZNEGO ZNAKOWANIA  PSÓW I KOTÓW W WARSZAWIE Czipowanie (elektroniczne znakowanie) to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2019
Akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów w Warszawie
AKCJA STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW I KOTÓW W WARSZAWIE Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt, niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2019
III kadencja Rady Społecznej
Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie z dnia 12.01.2017 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie   Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej przy schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2017
Pomnik przyrody Mieszko I
Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2016
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Uprzejmie informujemy, że od 13 czerwca 2016 r. wnioski o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, są rozpatrywane przez jednostkę budżetową m.st. Warszawy Lasy Miejskie-Warszawa. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-06-2016
II kadencja Rady Społecznej
  Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 9.02.2016 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Schronisku dla ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2016
I kadencja Rady Społecznej
Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie: protokół z posiedzenia w dniu 09.01.2014r. protokół z posiedzenia w dniu 05.02.2014r. protokół z posiedzenia w dniu 12.02.2014r. - załącznik nr 1 - załącznik nr 2 Zarządzenie nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2016
ekoWarszawa - rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska
ekoWarszawa - rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska Jak wspólnie dbać o ekosystem Warszawy? Czy wystarczy nie solić, nie zanieczyszczać, podlewać drzewa i dbać o zieleń? Biuro Ochrony Środowiska pracuje nad strategicznym dokumentem kształtującym ekosystem miasta. Zabierz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-05-2017
Głazy narzutowe m.st. Warszawy
głaz narzutowy - Al. Krakowska głaz narzutowy - Park Dreszera głaz narzutowy - Park Królikarnia głaz narzutowy - Skwer Małkowskich 1 głaz narzutowy - Skwer Małkowskich 2 głaz narzutowy - Skwer Małkowskich 3 głaz narzutowy - Skwer Małkowskich 4 głaz narzutowy - Skwer Małkowskich ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2015
Gdzie zgłosić problemy z hałasem
Gdzie zgłosić problemy z hałasem: Hałas sąsiedzki w tym imprezy domowe, alarmy samochodowe, urządzenia nagłaśniające na zewnątrz, kosiarki, dmuchawy do sprzątania liści i inne urządzenia ogrodnicze: - Policja tel. 997 - Straż Miejska tel. 986 - numer interwencyjny tel. 112 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2018
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla Dzielnicy Białołęka
PROJEKT UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU dla Dzielnicy Białołęka na okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2024 r.     Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że z dniem 18 sierpnia 2014 r. w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2014
Dotacje dla organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt
Organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane dotacje na realizację zadania publicznego, polegającego na opiece nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019 r. DOTACJE 2020 OPIEKA Zarządzenie nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2019

1, 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe