Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Różne > Ochrona środowiska - ogłoszenia różne

Ochrona środowiska - ogłoszenia różne

  Drukuj
 

Ograniczenie skumulowanego oddziaływania akustycznego na środowisko linii kolejowej nr 1 oraz linii kolejowych nr 3, 4, 19, 447 i 457 na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) od km 6 875 do km 57 600 PZ-PI-I.7033.16.2021.AC
Obwieszczenie PZ-PI-I.7033.16.2021.AC z 4 czerwca 2022 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: Uprzybyszewska@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 537 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-06-2022
Budowa Zakładu Produkcji Paliw z Odpadów planowanego do realizacji na działce o nr. ewid. 2820/40
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z 7 czerwca 2022 r., znak: OS-I.6220.7.2022.SS podające do publicznej wiadomości, że odmówiono wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zakładu Produkcji Paliw z Odpadów" planowanego do realizacji na działce o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2022
Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Olszyna”, położonego na terenie części działki ewid. nr 5/14 z obrębu 7-05-15 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2022
Nabór ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji
Informacja 13 maja 2022 r. Biuro Ochrony Środowiska rozpoczęło nabór ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji Środki z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zadanie publiczne: opracowania związane z zielenią. Pula środków: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-06-2022
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z 17 maja 2022 r. znak WI-I.7840.9.14.2020.JK
Tytuł: Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z 17 maja 2022 r. znak WI-I.7840.9.14.2020.JK  dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę pn.: „budowa II linii metra w Warszawie - III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2022
Świadczenie usług polegające na ratowaniu zwierząt wolno żyjących albo bezdomnych na wysokościach na terenie m.st. Warszawy
Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-05-2022
Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie formy ochrony przyrody (zespół przyrodniczo-krajobrazowego „Zakole Wawerskie”) zlokalizowanej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku(1) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z 15 marca 2022 r., dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa i przebudowa Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J. w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej 15C
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z 15 marca 2022 r., znak: OS-I.6220.23.2021.SS dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Rozbudowa i przebudowa Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J. w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej 15C. Informacja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2022
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2022 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2022 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2022
Wykonanie badań terenowych obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Zakole Wawerskie wraz z terenem przylegającym w Dzielnicy Wawer
Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-03-2022
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o modraszku telejusie Phengaris teleius i jego siedlisk przyrodniczych na obszarze użytków ekologicznych „Powsin” i „Powsinek”, znajdujących się w dzielnicy Wilanów
Zapytanie ofertowe zał. 1 Formularz ofertowy zał. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał 3. obszar ekspertyzy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2022
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Warszawy
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy. Dotacja celowa może zostać ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2022
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu basenu środkowego w Porcie Żerańskim oraz jego najbliższego otoczenia, znajdującego się w Dzielnicy Białołęka w Warszawie
Zapytanie ofertowe Szczegółowy opis zamówienia Formularz ofertowy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-02-2022
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Arkadia” o powierzchni ok. 14 ha znajdującego się w Dzielnicy Mokotów w Warszawie
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2022
Wykonanie poborów oraz badań gleby i liści drzew – pomników przyrody, rosnących na terenie m.st. Warszawy, wraz z pobraniem próbek i interpretacją wyników
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-01-2022
Wykonanie waloryzacji głazów narzutowych pomników przyrody i wnioskowanych do objęcia ochroną w formie ochrony przyrody
Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Ekspertyzy i opinie dla istniejących i wnioskowanych drzew pomników przyrody - obiekty pojedyncze, grupowe i aleje - rosnących na terenie m.st. Warszawy
Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Arkadia” o powierzchni ok. 14 ha znajdującego się w Dzielnicy Mokotów w Warszawie
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2022
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu basenu środkowego w Porcie Żerańskim oraz jego najbliższego otoczenia (bufor 50 m) o łącznej powierzchni ok. 10,1 ha, znajdującego się w Dzielnicy Białołęka w Warszawie
Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2022
Usunięcie wiatrowału brzozy na dz. ewid. nr 18/13 z obrębu 1-09-22 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mkubicki@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 526 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022

1, 2, 3, 4
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe