Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Różne > Pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne

Pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne

  Drukuj
 

Nadzór nad pomnikami przyrody, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz użytkami ekologicznymi

Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ), w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy sprawuje nadzór nad pomnikami przyrody, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz użytkami ekologicznymi, ustanowionymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Z ramienia Biura nadzór sprawuje Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta (WOSPM).

Uzgodnienia

Wszelkie prace wykonywane w zasięgu oddziaływania na ww. formy ochrony przyrody muszą być uzgadniane z BOŚ – WOSPM.
W przypadku drzew – pomników przyrody strefa oddziaływania obejmuje obszar w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.

Lokalizacja pomników przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych.

• Lokalizacja pomników przyrody została udostępniona pod linkiem www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=zielen,
• Lokalizacja zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz użytków ekologicznych znajduje się na stronie geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod linkiem: Geoserwis GDOŚ (gdos.gov.pl)

Wnioski w sprawie ustanowienia lub zniesienia ww. form ochrony przyrody
• Wnioski są rozpatrywane przez BOŚ – WOSPM,
• Wnioski mogą być wnoszone bezpośrednio do Biuro Ochrony Środowiska, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
• Wnioski wpływające do Urzędu i jednostek organizacyjnych, inicjowane przez te podmioty lub przez radnych Rady m.st. Warszawy, organy stanowiące Dzielnic lub Zarządy Dzielnic, przekazywane są do BOŚ.
• Wniosek powinien zawierać dane:
    - określenie rodzaju obiektu lub obszaru wnioskowanego do ochrony lub jej zniesienia;
    - położenie obiektu lub obszaru (wskazanie nr ew. działki lub działek, adresu administracyjnego lub ulicy z opisem miejsca położenia lub graficzne przedstawienie położenia obiektu lub obszaru);
    - uzasadnienie wprowadzenia wnioskowanej formy ochrony przyrody lub jej zniesienia;
    - dane wnioskodawcy, w tym adres do korespondencji.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procedury ustanawiania i znoszenia form ochrony przyrody można zapoznać się pod linkiem: Zarządzenie nr 708/2019 z 29-04-2019 (bip.warszawa.pl)

Załączniki:
Data ogłoszenia:
06-10-2021
Data wprowadzenia:  06-10-2021
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-10-2021
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-10-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-10-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-10-2021
Liczba odwiedzin: 619

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe