Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Archiwum Wodnoprawne 2007-2017 > Wydane (archiwum 2007-2017) > 2017 > Odwadnianie wykopów budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej, MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ul. Łodygowa, ul. Wolińska, dz. Targówek

Odwadnianie wykopów budowlanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej, MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ul. Łodygowa, ul. Wolińska, dz. Targówek

  Drukuj
 

Warszawa, 11.08.2017 r.

OŚ-III-W.6341.318.2017.JKU
nr pisma w sprawie:9

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej

    Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że 10.08.2017 r. została wydana decyzja nr 908/OŚ/2017 udzielająca Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie spółce akcyjnej, z siedzibą w Warszawie pod adresem: pl. S. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie wykopów budowlanych za pomocą instalacji igłofiltrowej na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Łodygowej i ul. Wolińskiej, w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
    Strony mogą zapoznać się z decyzją w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, pok. nr 1814, tel. (022) 44 32 523, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu, tj.: 8:00 - 16:00; sprawę prowadzi Julita Kulik.
    Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z dokumentami winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.
    Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Patryk Malak
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-08-2017
Data wprowadzenia:  11-08-2017
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-08-2017
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-08-2017
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-08-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-08-2017
Liczba odwiedzin: 216

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe