Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Archiwum Wodnoprawne 2007-2017 > Wydane (archiwum 2007-2017) > 2017 > Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rowu chłonnego za pomocą wylotu, w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Jaśminowej i Pory w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rowu chłonnego za pomocą wylotu, w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Jaśminowej i Pory w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 18.05.2017 r.

OŚ-III-W.6341.154.2017.WKA
nr pisma w sprawie: 7

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej

    Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że 17.05.2017 r. została wydana decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 527/OŚ/2017 udzielająca E.E.E. Development 2016 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7/18, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rowu chłonnego za pomocą wylotu na działce ew. nr 7/41 z obrębu 1-02-33, w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, etap B (budynki I, J i K) na działkach ew. nr 29/70, 29/71, 29/79 i 29/80 z obrębu 1-02-28 i 7/51 z obrębu 1-02-33 w rejonie ul. Jaśminowej i Pory w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
    Strony mogą zapoznać się z decyzją w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, pok. 1815 (piętro 18), w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu tj.: 800 - 1600, sprawę prowadzi Wioleta Kasprzak, tel. (022) 44-32-520.
    Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z dokumentami winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.
    Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
18-05-2017
Data wprowadzenia:  18-05-2017
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-05-2017
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-05-2017
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-05-2017
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-05-2017
Liczba odwiedzin: 173

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe