Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Archiwum Wodnoprawne 2007-2017 > Ochrona środowiska - informacje o toczących się i zakończonych postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - archiwum 2007-2017

Ochrona środowiska - informacje o toczących się i zakończonych postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - archiwum 2007-2017

  Drukuj
 

Wprowadzanie do ziemi i rowu melioracyjnego U-8/1, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z pasa drogowego rozbudowanej drogi powiatowej nr 3805W w miejscowości Wola Pasikońska, gmina Kampinos, powiat warszawski zachodni
Warszawa, 29.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.593.2017.JSP nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej     Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2017
Wprowadzanie do ziemi i rowu melioracyjnego U-8/1, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z pasa drogowego rozbudowanej drogi powiatowej nr 3805W w miejscowości Wola Pasikońska, gmina Kampinos, powiat warszawski zachodni
Warszawa, 29.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.715.2017.AKA nr pisma w sprawie: 4 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2017
Wprowadzanie do ziemi, wód opadowych lub roztopowych z terenu zabudowy, przy ul. Szeligowskiej 33A w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.738.2017.AKA nr pisma w sprawie: 4 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2017
Wykonanie urządzeń wodnych, służących do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu zabudowy zlokalizowanej przy ul. Szeligowskiej 33A w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.725.2017.AKA nr pisma w sprawie: 4 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2017
Wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W w miejscowości Wola Pasikońska, gmina Kampinos, powiat warszawski zachodni
Warszawa, 28.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.714.2017.AKA nr pisma w sprawie: 3 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2017
Wprowadzanie do ziemi, wód opadowych lub roztopowych z dachów, terenów zieleni tarasów i balkonów projektowanych pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych przy ul. Kopalnianej w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 22.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.703.2017.MBA Nr pisma w sprawie: 2 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121., z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Wykonanie dwóch zestawów skrzynek retencyjno-rozsączających, przy ul. Kopalnianej w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 22.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.702.2017.MBA Nr pisma w sprawie: 2 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121., z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Wprowadzanie do ziemi, wód opadowych lub roztopowych z dachów, tarasów i balkonów projektowanych dwóch budynków usługowych, zlokalizowanych przy ul. Kopalnianej w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 22.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.701.2017.MBA Nr pisma w sprawie: 2 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121., z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Wykonanie zestawu skrzynek retencyjno-rozsączających, przy ul. Kopalnianej w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 22.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.700.2017.MBA Nr pisma w sprawie: 2 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121., z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu produkcyjnego przy ul. Warszawskiej 106 w Michałowie - Reginowie
Warszawa, 22.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.653.2017.MSZ nr pisma w sprawie: 6 INFORMACJA o wszczęciu postępowania wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony 31.10.2017 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch zestawów skrzynek rozsączających przy ul. Szpaczej w dzielnicy Wawer
Warszawa, 22.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.696.2017.MBA Nr pisma w sprawie: 3 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121., z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Wprowadzanie do ziemi, za pomocą dwóch zestawów skrzynek rozsączających, wód opadowych lub roztopowych z terenu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych przy ul. Szpaczej w dzielnicy Wawer
Warszawa,  22.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.697.2017.MBA Nr pisma w sprawie: 3 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121., z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Wprowadzanie do Kanału Henrykowskiego wód opadowych lub roztopowych z terenów projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej, przy ul. Klasyków w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 2017-12-21 OŚ-III-W.6341.557.2017.KBU Nr pisma w sprawie: 16 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Nawiązując do informacji z 21.11.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia YIT Development sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Henrykowskiego, zlokalizowanego przy ul. Klasyków w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z dachów projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej
Warszawa, 2017-12-21 OŚ-III-W.6341.555.2017.KBU Nr pisma w sprawie: 9 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Nawiązując do informacji z 21.11.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia YIT Development sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Wprowadzanie do ziemi, wód opadowych lub roztopowych przy ul. Posag 7 Panien w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa,21.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.733.2017.AKA nr pisma w sprawie: 3 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Wykonanie urządzenia wodnego, przy ul. Posag 7 Panien w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa 21.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.732.2017.AKA nr pisma w sprawie: 3 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Wprowadzanie do ziemi za pomocą trzech zestawów skrzynek retencyjno-rozsączających, wód opadowych lub roztopowych z dachów i balkonów zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „POTOKI BIS II” przy ul. Potoki w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 20.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.670.2017.WKA Nr pisma w sprawie: 5 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Wykonanie trzech zestawów skrzynek retencyjno-rozsączających, służących do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych z dachów i balkonów zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „POTOKI BIS II” przy ul. Potoki w dzielnicy Mokotów
Warszawa, 20.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.669.2017.WKA Nr pisma w sprawie: 5 INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) informuję, że zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenów MZA sp. z o.o.
Warszawa, 20.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.564.2017.KBU nr pisma w sprawie: 7 INFORMACJA o wszczęciu postępowania wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) informuję, że na wniosek, który ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Odwadnianie wykopów budowlanych, za pomocą instalacji igłofiltrowej na potrzeby budowy kanalizacji DN 200 mm w ul. Dywizjonu AK Jeleń (według planu 14 KDD) i ul. Ananasowej w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 20.12.2017 r. OŚ-III-W.6341.666.2017.AKA nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej     Zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe