Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 11 lipca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.89.2019.IOS   INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2020
Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 10 sierpnia 2020 Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.89.2019.IOS    ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 10 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.7.2019.JKO (IOS)   INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 10 sierpnia 2020 Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.7.2019.JKO (IOS)  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2020
Montaż instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. nr 26059, na istniejącym obiekcie budowlanym, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, dz. nr ew. 16 obręb 6-05-04, w Dzielnicy Wola
Warszawa, 10 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.75.2020.SYP  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2020
Rozbudowa parkingu przy sklepie Decathlon, na dz. ew. nr 7/2, 7/3, 7/9, 8/2 obręb 2-07-14, przy al. Krakowskiej 81 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 10 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.78.2020.SYP  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2020
Zainstalowanie urządzeń radiokomunikacyjnych – Instalacji radiokomunikacyjnej BT10786 WA_LIGOCKA, zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym przy ul. Ligockiej 8, 02-556 Warszawa, dz. nr 18 obręb 0109 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 7 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.32.2020.IOS  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2020
Budowa budynku magazynowo-biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingowym na działce ew. nr 78 obręb 2-06-04, przy al. Krakowskiej 104 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 3 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.86.2017.SPA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-08-2020
Budowa magistrali wodociągowej zasilającej Pasmo Pruszkowskie na terenie Dzielnicy Włochy i Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 31 lipca 2020 r. UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL Nr pisma w sprawie: 22 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-08-2020
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura – BT10438 Karsnobrodzka na dz. ew. nr 27/1, obręb 4-08-03, przy ul. Krasnobrodzkiej 7/9 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 30 lipca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.59.2020.UPR  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-07-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej w Warszawie”, przy ul. Prystora w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 17 lipca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.65.2019.IOS   INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-07-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej w Warszawie, przy ul. Prystora w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 17 lipca 2020 Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.65.2019.IOS ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-07-2020
Przebudowa nawierzchni betonowych PPS 3 i PPS 9 oraz dróg kołowania DK-U i DK-Z na terenie Lotniska Chopina w Warszawie
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia i decyzji znak: WI-II.7820.3.8.2015.KZ(MP) z 6 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: ibielawska@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 42 24 od ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-07-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Posag 7 Panien w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 13 lipca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.86.2019.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-07-2020
Budowa i eksploatacja zespołu zakładów przemysłowo-logistycznych przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 9 lipca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.80.2019.NMA (JFI) INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-07-2020
Budowa i eksploatacja zespołu zakładów przemysłowo-logistycznych przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 9 lipca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.80.2019.NMA (JFI) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-07-2020
Montaż zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 numer WAR2321D na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Walecznych 7 w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 9 lipca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.68.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2020
Budowa zamkniętego parkingu naziemnego z częścią podziemną wraz z infrastrukturą przy ul. Jagiellońskiej 74 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Warszawa, 7 lipca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.93.2019.IOS INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2020
Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie Dzielnicy Bemowo
DECZYJA nr 5/WOŚ/2020 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH z dnia 03.07.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: aflis@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 78 68  od poniedziałku do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-07-2020
Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 06 lipca 2020 r. UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL Nr pisma w sprawie: 16 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-07-2020

<< < 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe