Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Realizacja zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego Miasteczko Wawer, z usługami i garażem podziemnym oraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bysławskiej i Poezji w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 2 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.29.2017.PBO(AOR) INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-11-2020
Decyzja nr 4/DŚ/2020 umarzająca postępowanie (…) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej (…) w ul. Piaseczyńskiej, Bandoski, Jaworowskiej, projektowanych ulicach 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 37KDD (…) w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 30 października 2020 r. Znak sprawy: UD-IV-WOŚ-B.6220.10.2020.JMY (6.JMY.UD-IV-WOŚ) DECYZJA NR 4/DŚ/2020 Na podstawie:  - art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwana dalej k.p.a, - art. 1 ust. 1 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Budowa Wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej (etapy 2-6), w Dzielnicy Wola
Warszawa, 19 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.50.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-10-2020
Budowa Wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej (etapy 2-6) w Dzielnicy Wola
Warszawa, 19 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.50.2019.DRY INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-10-2020
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na działkach ew. nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/26, 2/27, 2/65 i 2/70 obręb 1-10-75 przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 20 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.70.2020.UPR  INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na działkach ew. nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/26, 2/27, 2/65 i 2/70 obręb 1-10-75 przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 20 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.70.2020.UPR  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, na działce ew. nr 45 obręb 2-05-03, przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 20 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.171.2016.DKO  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Budowa budynku biurowego z usługami „B1” wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej przy ul. Wojnickiej 2 na dz. ewid. nr 36 obręb 4-14-06 w Dzielnicy Praga-Północ
Warszawa, 19 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.54.2019.MSK INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-10-2020
Przebudowa i budowa magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją techniczną w rejonie ul. Krzewnej w Warszawie o średnicy 2xDN1000mm na odcinku (…) ul. Krzewnej(ZRID) zapewniającej dojazd do projektowanego budynku (…) przy ul. Krzewnej
Warszawa, 8 października 2020 r. Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.3.2020.WKO nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-10-2020
Przebudowa i budowa magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją techniczną w rejonie ul. Krzewnej w Warszawie o średnicy 2xDN1000mm na odcinku (…) ul. Krzewnej(ZRID) zapewniającej dojazd do projektowanego budynku (…) przy ul. Krzewnej
Warszawa, 8 października 2020 r. Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.3.2020.WKO nr pisma w sprawie: 23 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 8 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2019.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 8 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ -IV-UII.6220.110.2019.SPA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020
Budowa pomieszczenia podziemnego dla zbiorników ściekowych podciśnieniowych wraz z niezbędną infrastrukturą kanalizacyjną na działce ew. nr 8/4 obręb 3-04-03, przy ul. Szaserów 128 w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa, 6 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.43.2019.AOR INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-10-2020
Zabudowa instalacji półsuchego odsiarczania spalin (IOS) dla kotłów fluidalnych KFA, KFB w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Modlińskiej 15 na dz. ewid. nr 27/5 obręb 4-06-14, w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 5 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.48.2019.MSK INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-10-2020
Budowa 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w 4 budynkach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 7  października 2020 r. Znak sprawy: OŚ -IV-UII.6220.44.2020.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-10-2020
Budowa 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w 4 budynkach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 7 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.44.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-10-2020
Budowa kotłów gazowych o łącznej mocy w paliwie 280 MWt w Elektrociepłowni Żerań, na działce ew. nr 27/5, obręb 4-06-14, przy ul. Modlińskiej 15 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 5 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.15.2018.MDA  INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5, 6/5, 6/6 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 5 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.22.2019.DKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5, 6/5, 6/6 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 5 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.22.2019.DKO  INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-10-2020
Wykonanie ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 5 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.72.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-10-2020

<< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe