Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy Placu Powstańców Warszawy w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa, 19 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-03-2021
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy Placu Powstańców Warszawy w Dzielnicy Sródmieście
Warszawa, 19 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2020.JFI INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-03-2021
Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania owoców i warzyw poprzez instalację urządzeń i dostosowanie pomieszczeń do wymogów, na dz. ew. nr 69/17, obręb 7-11-11, przy ul. Wólczyńskiej 133 w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 17 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.22.2020.IOS INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-03-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego przy ul. Dzieci Warszawy
Warszawa, 17 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.115.2019.JFI INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-03-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego przy ul. Dzieci Warszawy
Warszawa, 17 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.115.2019.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-03-2021
Uruchomienie punktu skupu metali, na części dz. ewid. nr 179, 180, 181 obręb 3-12-95, przy ul. Ochoczej 2 w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 15 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2020.SYP  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-03-2021
Montaż kabiny do lakierowania i suszenia, po lakierowaniu, pojazdów szynowych wraz z budową budynku technicznego na zbiorniki na olej opałowy na terenie PKP Intercity przy ul. J. Chłopickiego 53 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 5 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.94.2020.SYP INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-03-2021
Etapowa rozbudowa Centrum Handlowego Promenada (Faza V i City oraz II kondygnacja nad Fazą II), przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75 C w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 3 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.181.2013.EMA (SPA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-03-2021
Montaż urządzenia (dystrybutora) do wydawania płynu AdBlue wraz z przedłużeniem wysepki dystrybucyjnej (utwardzenie terenu) zlokalizowanego przy ul. Puławskiej 332/334, na działkach ewid. nr 13, 15, obręb 1-08-39, w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 1 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.33.2020.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Realizacja punktu do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. ew. nr 49/16, obręb 4-07-18, przy ul. Płochocińskiej 65 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 1 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.129.2019.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-03-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ew. nr 166/6, 179 i 181 obręb 2-09-09 przy ul. Posag 7 Panien w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 22 lutego 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.96.2019.UPR  INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-02-2021
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 23 lutego 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.65.2020.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-02-2021
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 23 lutego 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.65.2020.IOS INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-02-2021
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), przy ul. Modularnej 17 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 22 lutego 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.76.2020.JFI INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-02-2021
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), przy ul. Modularnej 17 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 22 lutego 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.76.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-02-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ewid. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 12 lutego 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.91.2020.SPA  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ewid. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 12 lutego 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.91.2020.SPA  INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2021
Budowa „4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami” przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 10 lutego 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.100.2020.SYP  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-02-2021
Realizacja punktu do zbierania złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych, na działce ewid. nr 254/1 obręb 2-05-01 przy ul. Łopuszańskiej 24 B w Dzielnicy Włochy
Warszawa,  9 lutego 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.33.2019.AOR INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-02-2021
Budowa magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od komory M-52 do rejonu STP Mory A – ul. Mory na terenie Dzielnicy Ursus, Bemowo, Włochy w Warszawie
Warszawa, 4 lutego 2021 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ.B.6220.29.2019.AFL ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe