Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną zlokalizowanego przy ul. Księżnej Anny w Dzielnicy Targówek
Warszawa,  11 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.6.2019.PBO INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2020
Budowa budynku handlowo-usługowo-hotelowego z infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 7/4, obręb 6-13-05, przy ul. Lazurowej 71 w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 29 kwietnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.38.2018.MDA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2020
Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa na działkach ew. nr 20/39, 20/7 obręb 7-11-03, przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 17 kwietnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.30.2019.AOR INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2020
Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa na działkach ew. nr 20/39, 20/7 obręb 7-11-03, przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany
Warszawa,  17  kwietnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.30.2020.AOR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2020
Przebudowa ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na działkach o nr ew. 30, 31/1, 32, 34, 44/5, 59, 76 z obrębu 6-15-01 oraz działce o nr ew. 59 obrębu 7-06-04
Warszawa, dn. 13.03.2020 r. UD-I-WOŚ.B.6220.21.2019.AFL Nr pisma w sprawie: 31 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-04-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa, 30 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2018.DKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-04-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa, 30 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2018.DKO INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-04-2020
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3 do komory J-9/L-3a w ul. Człuchowskiej
Warszawa, 26.03.2020 UD-I-WOŚ.B.6220.19.2019.AFL               Nr pisma w sprawie: 21 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 52, 54/1, obręb 4-07-10, przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka.
Warszawa, 24 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.62.2019.IOS  INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2020
Budowa trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, w tym jeden z funkcją usługową (część hotelowa), garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi przy al. Obrońców Warszawy w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 17 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.24.2019.SYP INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-03-2020
Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi, przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 6 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-03-2020
Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi, przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 6 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-03-2020
Budowa zbiornika na gaz LNG i stacji regazyfikacji na dz. ew. nr 1/2, obręb 4-11-04, przy ul. Bardowskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 3 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.98.2019.IOS    INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, garażem wolnostojącym, stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu przy ul. Lizbońskiej róg ul. Urugwajskiej, w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa,  27   lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.132.2019.EKO INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, garażem wolnostojącym, stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu przy ul. Lizbońskiej róg ul. Urugwajskiej, w Dzielnicy Praga Południe
 Warszawa, 27 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.132.2019.EKO ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami na dz. ew. nr 320 i 290, obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 7 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.112.2018.IOS nr pisma w sprawie: 95   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496, z późn. zm.) oraz art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Realizacja zabudowy usługowej w Porcie Praskim przy zbiegu ulic Zamoście, Sokolej, Wybrzeże Szczecińskie w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.
Warszawa, 4 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2016.DMI INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-02-2020
Budowa stacji paliw płynnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym z ujęciem wody, na działce ew. nr 43/3, obręb 3-08-06 u zbiegu ulic Chełmżyńskiej i Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 14 stycznia 2020 r. OŚ-IV-UI.6220.3.2019. PBO INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2020
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z usługami, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą przy ul. Sowińskiego 28 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 23 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.76.2016.UPR       ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-01-2020
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, przy al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 15 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.5.2019.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020

<< < 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe