Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydane

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Środowiskowe

Lista artykułów:


Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczna i drogową na dz. ew. 45, obręb. 61205 przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 16 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.83.2020.APA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2021
Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczna i drogową na dz. ew. 45, obręb. 61205 przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 16 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.83.2020.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2021
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy Placu Powstańców Warszawy
Warszawa, 14 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2021
Budowa budynku usługowego o funkcji hotelowej wraz z częścią biurową z garażem podziemnym na dz. ewid. nr 63, obręb 6-04-07, przy ul. Prądzyńskiego 21 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 14 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.135.2018.NMA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2021
Etapowa rozbudowa Centrum Handlowego Promenada (Faza V i City oraz II kondygnacja nad Fazą II), przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75 C w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.181.2013.EMA (SPA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2021
Przebudowa napowietrznego pola nr 3 rozdzielni 110kV na stacji elektroenergetycznej RPZ Młociny, na dz. ewid. nr 10, obręb 7-11-04, przy ul. Tomasza Nocznickiego 6A w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.129.2020.SPA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2021
Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, fragmentem projektowanej drogi 11KD-D, elementami zagospodarowania terenu (…) przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 28 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.134.2019.UPR  INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2021
Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, fragmentem projektowanej drogi 11KD-D, elementami zagospodarowania terenu (…) przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 28 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.134.2019.UPR  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2021
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 28 maja 2021 r.     Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.60.2020.IOS INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2021
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 28 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.60.2020.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 28 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.12.2020.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2021
Budowa drogi gminnej nr 640037W - ul. Codziennej, drogi gminnej nr 640052W - ul. Figara, drogi gminnej nr 640275W - ul. Władysława Łokietka w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 24 maja 2021 r. Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.5.2020.WKO nr pisma w sprawie: 36 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-05-2021
Budowa drogi gminnej nr 640037W - ul. Codziennej, drogi gminnej nr 640052W - ul. Figara, drogi gminnej nr 640275W - ul. Władysława Łokietka w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 24 maja 2021 r. Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.5.2020.WKO nr pisma w sprawie: 35 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-05-2021
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 150/OŚ/2021 r. z 22.04.2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.6.2020.JFI ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (...) przy ul. Jagiellońskiej
Warszawa, 20 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.6.2020.JFI INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-05-2021
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Równoległej
Warszawa, 12 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.56.2020.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2021
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Równoległej
Warszawa, 12 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.56.2020.IOS INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2021
Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych wraz z wielopoziomowym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Żelaznej 51/53 w dzielnicy Wola
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.97.2016.AOR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2020.SPA  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy ul. Marywilskiej
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.77.2020.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Budowa studni wierconej o wydajności pow. 10,0 m3 przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 5 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.30.2020.DRY INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-05-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>


Wersja standardowa