Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Budowa podziemnego zbiornika i instalacji AdBlue z dystrybutorem na terenie stacji paliw Orlen nr 212, na dz. ewid. nr 5 obręb 4-09-08, przy ul. Radzymińskiej 283 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 23 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.97.2020.SYP INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Realizacja zespołu czterech budynków usługowych typu hotelowego/turystycznego z wydzielonymi lokalami usługowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki ewid. nr 35/1 obręb 1-08-12 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 20 lipca 2021 r.   Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.147.2020.EKO INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2021
Realizacja zespołu czterech budynków usługowych typu hotelowego/turystycznego z wydzielonymi lokalami usługowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki ewid. nr 35/1 obręb 1-08-12 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 20 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.147.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2021
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie na odcinku od ul. Banacha do ul. Rakowieckiej w Dzielnicy Ochota i w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 16 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.3.2017.EMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-07-2021
Budowa budynku mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego „M1” oraz budynku domu studenckiego „A1” wraz z garażami podziemnymi, (...), na terenie dawnej fabryki „DRUCIANKA” w kwartale ulic Kijowska, Objazdowa, Wojnicka w Dzielnicy Praga-Północ
Warszawa, 15 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2020.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2021
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 14 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.10.2020.MDA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2021
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 14 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.10.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2021
Instalacja dwóch agregatów prądotwórczych na istniejących fundamentach zlokalizowanego przy ul. Szlacheckiej
Warszawa, 12 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.38.2020.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-07-2021
Instalacja dwóch agregatów prądotwórczych na istniejących fundamentach zlokalizowanego przy ul. Szlacheckiej
Warszawa, 12 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.38.2020.DRY INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-07-2021
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw przy al. 3 Maja 1A na dz. ewid. nr 5 obręb 5-06-03 w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa, 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.43.2020.MSK INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2021
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw przy al. 3 Maja 1A na dz. ewid. nr 5 obręb 5-06-03 w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa, 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.43.2020.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie” przy ul. Łopuszańskiej 36 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2020.AOR INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie” przy ul. Łopuszańskiej 36 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2020.AOR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-07-2021
Budowa budynku mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego „M1” oraz budynku domu studenckiego „A1” wraz z garażami podziemnymi, (...), na terenie dawnej fabryki „DRUCIANKA” w kwartale ulic Kijowska, Objazdowa, Wojnicka w Dzielnicy Praga-Północ
Warszawa, 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2020.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-07-2021
Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi, przy ul. Łopuszańskiej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 1 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2020.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2021
Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi, przy ul. Łopuszańskiej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 1 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2020.IOS INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2021
Budowa centrum danych, zlokalizowanego na planowanej do oddzielnego wydzielenia geodezyjnego części działki ewid. nr 20/39, obręb 7-11-03, przy ul. Kasprowicza 132, w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 2 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.109.2020.APA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2021
Rozbiórka i budowa mostów nad Potokiem Służewieckim na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec na dz. ewid. nr 33/6, 35, 36, obręb 1-08-15, przy ul. Puławskiej 266 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 28 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.118.2020.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-06-2021
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami (…) przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.155.2020.UPR INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-06-2021
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami (…) przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 25 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.155.2020.UPR  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-06-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe