Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ewid. nr 9/39, 9/40, 9/9 obręb 1-08-14 w rejonie ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 25 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.134.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ewid. nr 9/39, 9/40, 9/9 obręb 1-08-14 w rejonie ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 25 stycznia 2022 r.   Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.134.2020.EKO INFORMACJA o wydaniu decyzji Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Osmańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 25 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.136.2020.UPR nr pisma w sprawie: 50 ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2022
Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Osmańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 25 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.136.2020.UPR nr pisma w sprawie: 51 ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2022
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych”, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa, 24 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO INFORMACJA o wydaniu decyzji Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu i eksploatacji podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych”, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2022
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych”, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa, 24 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu i eksploatacji podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych”, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2022
Przebudowa, rozbudowa oraz budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej przy ul. Towarowej/Pańskiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 21 stycznia 2022 r. Znak sprawy: UD-XVII-WOŚ-OŚ.6220.45.2021.MPL(16) INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2022
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usługową w części budynków, garażami podziemnymi, drogami wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu (...) przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 18 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.25.2021.UPR INFORMACJA o wydaniu decyzji Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usługową w części budynków, garażami podziemnymi, drogami wraz z miejscami ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-01-2022
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usługową w części budynków, garażami podziemnymi, drogami wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu (...) przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 18 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.25.2021.UPR ZAWIADOMIENIE Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usługową w części budynków, garażami podziemnymi, drogami wraz z miejscami postojowymi, elementami ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-01-2022
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową na parterze i 2 budynkami oświaty i wychowania wraz z 4 parkingami podziemnymi i parkingami naziemnymi, (...) przy ul. Zabranieckiej 82 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 11 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.78.2021.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2022
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową na parterze i 2 budynkami oświaty i wychowania wraz z 4 parkingami podziemnymi i parkingami naziemnymi, (...) przy ul. Zabranieckiej 82 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 11 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.78.2021.IOS INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2022
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 10 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś (1): - informuję, że została wydana decyzja nr 1/OŚ/2022 z 4 stycznia 2022 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP o środowiskowych uwarunkowaniach, ustalająca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-01-2022
Rozbudowa budynku biurowego z handlem, usługami, wielopoziomowym garażem podziemnym, na dz. ewid. nr 34, 35, cz. dz. ewid. nr 33/1, obręb 1-03-08, przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 5 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.135.2020.SPA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-01-2022
Rozbudowa budynku biurowego z handlem, usługami, wielopoziomowym garażem podziemnym, na dz. ewid. nr 34, 35, cz. dz. ewid. nr 33/1, obręb 1-03-08, przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 5 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.135.2020.SPA  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-01-2022
Budowa dwóch budynków biurowych z usługami w parterach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz garażami podziemnymi (etap I i II), w rejonie ul. Krakowiaków i ul. Przedpole w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.127.2020.EKO INFORMACJA o wydaniu decyzji Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków biurowych z usługami w parterach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, wewnętrznym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2022
Budowa dwóch budynków biurowych z usługami w parterach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz garażami podziemnymi (etap I i II), w rejonie ul. Krakowiaków i ul. Przedpole w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.127.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków biurowych z usługami w parterach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, wewnętrznym układem drogowym i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2022
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem między ul. Białołęcką i ul. Ostródzką w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.14.2021.EKO ZAWIADOMIENIE Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 49 obręb 4-16-10 oraz na dz. ewid. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2022
Budowa sieci cieplnej w rejonie ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – Zadanie 1A
Warszawa, 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ.B.6220.1.2021.AFL ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2022
Budowa sieci cieplnej w rejonie ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – Zadanie 1A
Warszawa, 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ.B.6220.1.2021.AFL INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2022
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT, (...) z zapleczem budowy (...) przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Warszawa, 23 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.144.2019.SYP INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe