Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Realizacja budynku hotelowo-biurowego z 4-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym i parkingiem nadziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą na przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa, 25 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.88.2016.MSZ ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 19 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.3.2020.UPR INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2020
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 19 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.3.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dojazdem na działkach ewid. nr 29/2 i 30/5 obręb 1-06-67 przy ul. S. Korbońskiego w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 12 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.28.2019.AOR INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-11-2020
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30
Warszawa, 3 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.1.2020.JFI INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2020
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30
Warszawa, 3 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.1.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i w poziomie terenu oraz niezbędną infrastrukturą przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/ul. gen. A .E. Fieldorfa „Nila”
Warszawa, 2 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2019.JFI INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i w poziomie terenu oraz niezbędną infrastrukturą przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/ul. gen. A .E. Fieldorfa „Nila”
Warszawa, 2 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2019.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2020
Realizacja zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego Miasteczko Wawer, z usługami i garażem podziemnym oraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bysławskiej i Poezji w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 2 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.29.2017.PBO(AOR) INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-11-2020
Decyzja nr 4/DŚ/2020 umarzająca postępowanie (…) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej (…) w ul. Piaseczyńskiej, Bandoski, Jaworowskiej, projektowanych ulicach 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 37KDD (…) w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 30 października 2020 r. Znak sprawy: UD-IV-WOŚ-B.6220.10.2020.JMY (6.JMY.UD-IV-WOŚ) DECYZJA NR 4/DŚ/2020 Na podstawie:  - art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwana dalej k.p.a, - art. 1 ust. 1 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Budowa Wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej (etapy 2-6), w Dzielnicy Wola
Warszawa, 19 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.50.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-10-2020
Budowa Wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej (etapy 2-6) w Dzielnicy Wola
Warszawa, 19 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.50.2019.DRY INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-10-2020
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na działkach ew. nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/26, 2/27, 2/65 i 2/70 obręb 1-10-75 przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 20 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.70.2020.UPR  INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na działkach ew. nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/26, 2/27, 2/65 i 2/70 obręb 1-10-75 przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 20 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.70.2020.UPR  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, na działce ew. nr 45 obręb 2-05-03, przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 20 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.171.2016.DKO  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Budowa budynku biurowego z usługami „B1” wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej przy ul. Wojnickiej 2 na dz. ewid. nr 36 obręb 4-14-06 w Dzielnicy Praga-Północ
Warszawa, 19 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.54.2019.MSK INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-10-2020
Przebudowa i budowa magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją techniczną w rejonie ul. Krzewnej w Warszawie o średnicy 2xDN1000mm na odcinku (…) ul. Krzewnej(ZRID) zapewniającej dojazd do projektowanego budynku (…) przy ul. Krzewnej
Warszawa, 8 października 2020 r. Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.3.2020.WKO nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-10-2020
Przebudowa i budowa magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją techniczną w rejonie ul. Krzewnej w Warszawie o średnicy 2xDN1000mm na odcinku (…) ul. Krzewnej(ZRID) zapewniającej dojazd do projektowanego budynku (…) przy ul. Krzewnej
Warszawa, 8 października 2020 r. Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.3.2020.WKO nr pisma w sprawie: 23 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 8 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2019.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 8 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ -IV-UII.6220.110.2019.SPA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe