Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka

  Drukuj
 

Warszawa, 1 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.90.2020.SPA 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ooś, oraz art. 49 § 1 stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 107/OŚ/2021 z 25 marca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.90.2020.SPA o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającej warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku produkcyjnego spółki Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi na działkach ewid. nr 42/4, 37/6, 37/5, 34/5, 25 i cz. działek ewid. nr 28, obręb 4-07-05, przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z ww. decyzją, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwia Paluch, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22)44-32-607.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 2 kwietnia 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-04-2021
Data wprowadzenia:  01-04-2021
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 01-04-2021
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 01-04-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 01-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-04-2021
Liczba odwiedzin: 73
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe