Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Montaż urządzenia (dystrybutora) do wydawania płynu AdBlue wraz z przedłużeniem wysepki dystrybucyjnej (utwardzenie terenu) zlokalizowanego przy ul. Puławskiej 332/334, na działkach ewid. nr 13, 15, obręb 1-08-39, w Dzielnicy Ursynów

Montaż urządzenia (dystrybutora) do wydawania płynu AdBlue wraz z przedłużeniem wysepki dystrybucyjnej (utwardzenie terenu) zlokalizowanego przy ul. Puławskiej 332/334, na działkach ewid. nr 13, 15, obręb 1-08-39, w Dzielnicy Ursynów

  Drukuj
 

Warszawa, 1 marca 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.33.2020.DRY

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247), informuję, że została wydana decyzja nr 61/OŚ/2021 z 26 lutego 2021 r. znak OŚ-IV-UI.6220.33.2020.DRY, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązki unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzenia (dystrybutora) do wydawania płynu AdBlue wraz z przedłużeniem wysepki dystrybucyjnej (utwardzenie terenu) zlokalizowanego przy ul. Puławskiej 332/334, na działkach ewid. nr 13, 15, obręb 1-08-39, w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, na wniosek spółki Shell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, złożony 26 sierpnia 2020 r.

Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Informację na temat możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 (tel. 22 44-32-520) od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-03-2021
Data wprowadzenia:  23-04-2021
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-04-2021
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-04-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-04-2021
Liczba odwiedzin: 35
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe