Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy ul. Marywilskiej

Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy ul. Marywilskiej

  Drukuj
 

Warszawa, 11 maja 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.77.2020.WKA

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) informuję, że została wydana decyzja nr 169/OŚ/2021 z 6 maja 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.77.2020.WKA stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 15/6 i 16, obręb 4-07-09, przy ul. Marywilskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek złożony 10 maja 2020 r.

Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

Informację o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można uzyskać telefonicznie (22 443 25 27), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-05-2021
Data wprowadzenia:  11-05-2021
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-05-2021
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-05-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-05-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-05-2021
Liczba odwiedzin: 51
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe