Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Budowa zespołu dwudziestu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Henryka Brodatego w Dzielnicy Ursus

Budowa zespołu dwudziestu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Henryka Brodatego w Dzielnicy Ursus

  Drukuj
 

Warszawa, 30 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.31.2017.MSK

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) – zwanej dalej ustawą ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy decyzją nr 154/OŚ/2021 z 28 kwietnia 2021 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.31.2017.MSK, umorzył postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu dwudziestu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na działce. ewid. nr 208 obręb 2-09-01, przy ul. Henryka Brodatego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, prowadzone z wniosku MURAPOL PROJEKT 31 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 5 maja 2021 r.

Strony mogą zapoznawać się z treścią decyzji, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Martą Skowron, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 4432 540.

Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-04-2021
Data wprowadzenia:  30-04-2021
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-04-2021
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-04-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-05-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-05-2021
Liczba odwiedzin: 46
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe