Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Budowa studni wierconej o wydajności pow. 10,0 m3 przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer

Budowa studni wierconej o wydajności pow. 10,0 m3 przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer

  Drukuj
 

Warszawa, 5 maja 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.30.2020.DRY

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247), informuję, że została wydana decyzja nr 162/OŚ/2021 z 30 kwietnia 2021 r. znak OŚ-IV-UI.6220.30.2020.DRY, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązki unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa studni wierconej o wydajności > 10,0 m3”, na działce ew. nr 147, obręb 3 13 01, przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, na wniosek inwestora, złożony 6 sierpnia 2020 r.
Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Informację na temat możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 (tel. 22 44-32-520) od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
05-05-2021
Data wprowadzenia:  07-05-2021
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-05-2021
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-05-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-05-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-05-2021
Liczba odwiedzin: 33
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe