Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego

Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego

  Drukuj
 

Warszawa, 20 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) informuję, że została wydana decyzja nr 142/OŚ/2021 z 19 kwietnia 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określająca warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego na dz. ewid. nr 1, 13, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, obręb 5-06-11 oraz nr 1, 2/1, 4, 5/1, 8, 9, obręb 5-06-07, przy ul. Zaruskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy – Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, złożony 17 października 2019 r., uzupełniony 19 listopada 2019 r.
Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Informację o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można uzyskać telefonicznie (22 443 25 27), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
20-04-2021
Data wprowadzenia:  20-04-2021
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-04-2021
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-04-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-04-2021
Liczba odwiedzin: 67
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe