Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej na działkach ewid. nr 4/8, nr 6, obręb 2-07-14, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej na działkach ewid. nr 4/8, nr 6, obręb 2-07-14, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 23 marca 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.127.2019.EKO

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021, poz. 247) zwanej dalej ooś, informuję, że została wydana decyzja nr 93/OŚ/2021 z 19 stycznia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.127.2019.EKO o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki korzystania ze środowiska i wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewid. nr 4/8, nr 6, obręb 2-07-14, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na wniosek spółki Hillwood Polska Sp. z o.o., złożony 8 listopada 2020 r.

Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

Informację na temat możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można uzyskać pod numerem telefonu (22) 443-25-91, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 – 16 00.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, ekocanda@um.warszawa.pl, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
23-03-2021
Data wprowadzenia:  23-03-2021
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-03-2021
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-03-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-03-2021
Liczba odwiedzin: 60
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe