Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2020 > Ochrona środowiska - informacje o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach (2020 r.)

  Drukuj
 

Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce ewid. nr 208, obręb 4-07-03, przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.52.2019.DRY INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce ewid. nr 208, obręb 4-07-03, przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.52.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Budowa stacji paliw płynnych Orlen S.A. wraz z myjnią samochodową tunelową i myjnią ręczną, zlokalizowanej na działce ewid. nr 25, obręb 6-05-05, przy ul. Prymasa Tysiąclecia 81, w Dzielnicy Wola
Warszawa, 23  grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.34.2019.DRY INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Budowa budynku biurowego AJ140 na dz. ewid. nr 4 obręb 2-02-03 w Dzielnicy Ochota oraz dz. ewid. nr 4 obręb 6-14-04 w Dzielnicy Wola
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.150.2019.EKO    INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi na dz. ewid. nr 58/3 i 68 obręb 4-03-06, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi na dz. ewid. nr 58/3 i 68 obręb 4-03-06, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2020.SYP INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2020
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.151.2019.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.151.2019.JFI INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Lazurowej (Nowolazurowej) na odc. od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna
Warszawa, 21 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.148.2020.MST  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa,18 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.140.2019.SPA  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2020
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 18 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.140.2019.SPA  INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2020
Uruchomienie punktu skupu metali, na części dz. ewid. nr 179, 180, 181 obręb 3-12-95, przy ul. Ochoczej 2 w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 21 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2020.SYP  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2020
Budowa stacji magazynowania ciekłego azotu zasilającej instalację rozprowadzającą czynnik do komór kriogenicznych (naczyń dewara) służących do przechowywania materiałów biologicznych w celach medycznych i badawczych, przy ul. Działkowej 85
Warszawa, 15 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.42.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2020
Budowa stacji magazynowania ciekłego azotu zasilającej instalację rozprowadzającą czynnik do komór kriogenicznych (naczyń dewara) służących do przechowywania materiałów biologicznych w celach medycznych i badawczych, przy ul. Działkowej 85
Warszawa, 15 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.42.2020.JFI INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2020
Opracowanie w skali półtechnicznej technologii ciągłej produkcji merkaptanu perchlorometylowego (PCMM), półproduktu w technologii fungicydów do ochrony roślin oraz technologii tiofosgenu stosowanego w produkcjach farmaceutycznych przy ul. Annopol 6
Warszawa, 7 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.77.2018.SYP INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, usługami w parterze wraz z dojazdem i dojściami, infrastrukturą techniczną przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego
Warszawa, 1 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.19.2018.PBO (IOS) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, usługami w parterze wraz z dojazdem i dojściami, infrastrukturą techniczną przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego
Warszawa, 1 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.19.2018.PBO (IOS) INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2020
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ewid. nr 17/2, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 30 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.40.2020.EKO INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2020
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ewid. nr 17/2, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 30 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.40.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2020
Realizacja budynku hotelowo-biurowego z 4-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym i parkingiem nadziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą na przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa, 25 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.88.2016.MSZ ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe