Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2020 > Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, przy al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, przy al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 15 stycznia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.5.2019.WKA

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ustawy ooś informuję, że została wydana decyzja nr 11/OŚ/2020 z 14 stycznia 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.5.2019.WKA, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy ooś dla przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami oraz drogami komunikacji wewnętrznej i terenami zieleni” na dz. ew. nr 72/15, 72/6, 72/9, 74/6, 1/27, 83/12, 83/1, 83/9, obręb 1-11-13, przy al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, na wniosek spółki Longbridge Kabaty 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, złożony 15 stycznia 2019 r.
Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Informację na temat możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1810 (tel. 22 443 25 37) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-01-2020
Data wprowadzenia:  16-01-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-01-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-01-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-01-2020
Liczba odwiedzin: 70
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe