Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2020 > Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście

Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście

  Drukuj
 

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ustawy ooś, informuję, że została wydana decyzja nr 243/OŚ/2020 z 25 czerwca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI, o środowiskowych uwarunkowaniach, ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 13 oraz części dz. ew. nr 37, obręb 5-03-08, przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na wniosek spółki Emilia Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, złożony 10 listopada 2017 r.

Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

Informację o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można uzyskać telefonicznie  22  443 25 37, 22 443 25 46, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
26-06-2020
Data wprowadzenia:  29-06-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-06-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-06-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-06-2020
Liczba odwiedzin: 128
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe