Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2020 > Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura – BT10438 Karsnobrodzka na dz. ew. nr 27/1, obręb 4-08-03, przy ul. Krasnobrodzkiej 7/9 w Dzielnicy Targówek

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura – BT10438 Karsnobrodzka na dz. ew. nr 27/1, obręb 4-08-03, przy ul. Krasnobrodzkiej 7/9 w Dzielnicy Targówek

  Drukuj
 

Warszawa, 30 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.59.2020.UPR 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) zwanej dalej ooś, oraz art. 49 § 1 stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję nr 305/OŚ/2020 z 30 lipca 2020 r. umarzającą w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura – BT10438 Krasnobrodzka na dz. ew. nr 27/1, obręb 4-08-03, przy ul. Krasnobrodzkiej 7/9 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wszczęte na wniosek spółki Polkomtel Infrastruktura spółka z o.o. złożony 6 kwietnia 2020 r. 

Strony mogą zapoznawać się z treścią decyzji, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Urszulą Przybyszewską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 37.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 3 sierpnia 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-07-2020
Data wprowadzenia:  31-07-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-07-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-07-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2020
Liczba odwiedzin: 99
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe