Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2020 > Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 52, 54/1, obręb 4-07-10, przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka.

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 52, 54/1, obręb 4-07-10, przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka.

  Drukuj
 

Warszawa, 24 marca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.62.2019.IOS 

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) informuję, że została wydana decyzja nr 135/OŚ/2020 z 23 marca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.62.2019.IOS, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 52, 54/1, obręb 4-07-10, przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek spółki Prologis Poland LXXIX Sp. z o.o., złożony 12 czerwca 2019 r., uzupełniony 14 czerwca 2019 r.

Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

Informację na temat możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1810 (tel. 22 443 25 37)  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

Sprawę prowadzi: Iwona Ośka, ioska@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-30, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1808 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
24-03-2020
Data wprowadzenia:  24-03-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 24-03-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 24-03-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 24-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-03-2020
Liczba odwiedzin: 37
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe