Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2019 > Wymiana elektrofiltra na filtr workowy, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów

Wymiana elektrofiltra na filtr workowy, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa,29.08.2019r. 

OŚ-IV-UI.6220.45.2018.MDA

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

    Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), informuję, że została wydana decyzja nr 525/OŚ/2019 z 23 sierpnia 2019 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.45.2018.MDA, ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wymianie elektrofiltra na filtr workowy wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi na układzie spalin kotła blokowego nr 11 w Ec Siekierki, na działce ew. nr 23/21 obręb 10514, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, na wniosek PGNiG Termika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, złożony 9 listopada 2018 r.
    Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
    Informację na temat możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1810 (tel. 22 44 32 537) od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-08-2019
Data wprowadzenia:  12-09-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-09-2019
Liczba odwiedzin: 45
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe