Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2019 > Wdrożenie czynności związanych z przetwarzaniem odpadów na działce o numerze ewidencyjnym 24 w obrębie geodezyjnym nr 4-07-09 w Warszawie ul. Marywilska 36

Wdrożenie czynności związanych z przetwarzaniem odpadów na działce o numerze ewidencyjnym 24 w obrębie geodezyjnym nr 4-07-09 w Warszawie ul. Marywilska 36

  Drukuj
 

Warszawa, 27.08.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.8.2017.UPR


INFORMACJA
o wydaniu decyzji

    Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) informuję, że została wydana decyzja nr 517/OŚ/2019 z 22 sierpnia 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.8.2017.UPR, ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „wdrożenie czynności związanych z przetwarzaniem odpadów na działce o numerze ewidencyjnym 24 w obrębie geodezyjnym nr 4-07-09 w Warszawie ul. Marywilska 36” w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek spółki „FAL-BRUK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, złożony 17 stycznia 2017 r.
    Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
    Informację na temat możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1810 (tel. 22 443 25 37) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
27-08-2019
Data wprowadzenia:  12-09-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-09-2019
Liczba odwiedzin: 43
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe