Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2019 > Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów

Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów

  Drukuj
 

Warszawa, 3 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.58.2019.WKA

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) informuję, że została wydana decyzja nr 703/OŚ/2019 z 2 grudnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.58.2019.WKA, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 23/12 oraz cz. dz. ew. nr 27/11, 26/20, 24/17, 22/10, 20/10, 19/10, 27/14, obręb 1-10-25, w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na wniosek spółki Robyg 27 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, złożony 5 czerwca 2019 r.

Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

Informację na temat możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1810 (tel. 22 443 25 37)  od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
03-12-2019
Data wprowadzenia:  03-12-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-12-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-12-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-12-2019
Liczba odwiedzin: 70
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe