Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2017 > Ochrona środowiska - informacje o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach (2017 r.)

Ochrona środowiska - informacje o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach (2017 r.)

  Drukuj
 

Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2017 r. OŚ-IV-UI.6220.172.2016.SPA Nr pisma w sprawie: 64 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2018
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2017 r. OŚ-IV-UI.6220.172.2016.SPA Nr pisma w sprawie: 65 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2018
Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Szamoty przy ul. Szamoty 9 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 28.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.42.2017.JKO nr pisma w sprawie: 31 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2017
Budowa budynku technicznego z drogami i infrastrukturą oraz przebudowa i rozbudowa instalacji wewnątrzzakładowych nadziemnych i podziemnych na terenie Zakładu Polfa Tarchomin S.A. przy ul. Fleminga 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 28.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.151.2016.WKA nr pisma w sprawie: 42 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 22.12.2017 r. OŚ-IV-UI.6220.17.2017.KKO Nr pisma: 42 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 22.12.2017 r. OŚ-IV-UI.6220.17.2017.KKO Nr pisma w sprawie:41 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Budowa obiektów o funkcji handlowo-kulturalno-usługowo-biurowej wraz z infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Ząbkowskiej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Warszawa, 22.12.2017 OŚ-IV-UI.6220.96.2016.AOR nr pisma w sprawie: 53   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Budowa obiektów o funkcji handlowo-kulturalno-usługowo-biurowej wraz z infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Ząbkowskiej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Warszawa, 22.12.2017 OŚ-IV-UI.6220.96.2016.AOR nr pisma w sprawie:  54   INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bluszczańskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 20.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.72.2017.SYP Nr pisma w sprawie: 26 INFORMACJA o wydaniu decyzji    Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Rozbudowa istniejącej hali K1 o halę magazynowo-produkcyjną żywicznych posadzek przemysłowych przy ul. Marywilskiej 34” w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 20.12.2017 r. OŚ-IV-UI.6220.13.2017.KKO Nr pisma w sprawie: 28 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Budowa budynku biurowo-usługowo-magazynowego z zapleczem technicznym wraz z dwupoziomowym garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 13.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.52.2017.UPR Nr pisma w sprawie: 37 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-12-2017
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z drogi publicznej przy ul. Czerniakowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa,08.12.2017 OŚ-IV-UII.6220.59.2017.EMA nr pisma w sprawie:  39   ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2017
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z drogi publicznej przy ul. Czerniakowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa,08.12.2017 OŚ-IV-UII.6220.59.2017.EMA nr pisma w sprawie:40 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2017
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterach dwóch budynków, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 07.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.15.2017.UPR Nr pisma w sprawie: 38 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2017
Budowa zespołu zabudowy wielofunkcyjnej składającego się z budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz budynku usługowo-biurowego pomiędzy ul. Krochmalną, ul. Wronią i ul. Grzybowską w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 08.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.82.2017.SPA nr pisma w sprawie 33 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2017
Budowa zespołu zabudowy wielofunkcyjnej składającego się z budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz budynku usługowo-biurowego pomiędzy ul. Krochmalną, ul. Wronią i ul. Grzybowską w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 07.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.82.2017.SPA nr pisma w sprawie 32 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2017
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 07.12.2017 r. OŚ-IV-UI.6220.58.2015.KKO Nr pisma w sprawie: 130 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 07.12.2017 r. OŚ-IV-UI.6220.58.2015.KKO Nr pisma w sprawie: 129 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2017
Budowa jedenastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w czterech budynkach z garażami podziemnymi przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 5.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.45.2017.DKO Nr pisma w sprawie: 36 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-12-2017
Budowa jedenastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w czterech budynkach z garażami podziemnymi przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 5.12.2017r. OŚ-IV-UII.6220.45.2017.DKO Nr pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-12-2017

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe