Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2017 > Budynek biurowy z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym, zjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Srebrnej i Towarowej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Budynek biurowy z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym, zjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Srebrnej i Towarowej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 09.05.2017 r.

OŚ-IV-UII.6220.117.2015.MRA
Nr pisma w sprawie: 51

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

    Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję, że została wydana decyzja nr 474/OŚ/2017 z 28 kwietnia 2017 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.117.2015.MRA, ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym, zjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 17, nr 18, nr 31, nr 10/1, nr 10/2 obręb 6-01-07, dz. ew. nr 1 obręb 6-01-09, przy ul. Srebrnej i ul. Towarowej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na wniosek spółki Srebrna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, złożony 6 października 2015 r.
    Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
    Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, pok. 1810, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-05-2017
Data wprowadzenia:  10-05-2017
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-05-2017
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-05-2017
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-05-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-05-2017
Liczba odwiedzin: 219

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe