Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2016 > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2016)

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2016)

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w obszarze pomiędzy ul. Chłodną, Wronią i Krochmalną w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 31.08.2016 OŚ-IV-UI.6220.6.2016.KKO Nr pisma w sprawie: 45 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-09-2016
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Wiernej (osiedle Wilno IV etap 3 i etap 5) w Dzielnicy Targówek
Warszawa, dnia 31.08.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.25.2016.SPA nr pisma w sprawie: 35 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-09-2016
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Wiernej (osiedle Wilno IV etap 3 i etap 5) w Dzielnicy Targówek
Warszawa, dnia 31.08.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.25.2016.SPA nr pisma w sprawie: 34 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-09-2016
Budowa hali magazynowej (możliwej do realizacji w dwóch etapach) oraz budynku biurowego (możliwego do realizacji w ośmiu etapach) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przy ul. Posag 7 Panien i Szamoty w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 26.08.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.162.2015.SPA nr pisma w sprawie 26 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2016
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo Handlowo Rozrywkowego Promenada w zakresie nowych faz 3, 4, 5, 7 i 8 oraz zmian w zakresie planowanej fazy 6, położonego przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 26.08.2016 r. WOŚ-IV-UII.6220.57.2015.JFI nr pisma w sprawie: 93 ZAWIADOMIENIE    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2016
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo Handlowo Rozrywkowego Promenada w zakresie nowych faz 3, 4, 5, 7 i 8 oraz zmian w zakresie planowanej fazy 6, położonego przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy PragaPołudnie m.st. Warszawy
Warszawa, 26.08.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.57.2015.JFI nr pisma w sprawie 94 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2016
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną wjazdem/wyjazdem, przy ul. J. Waldorffa w Warszawie
Warszawa, 18.06.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.116.2014.MRA Nr pisma w sprawie: 51 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-08-2016
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi przy ulicach Powązkowskiej, Przasnyskiej i Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz
Warszawa, 18.08.2016 OŚ-IV-UII.6220.15.2016.EMA      nr pisma w sprawie 30   ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-08-2016
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi przy ulicach Powązkowskiej, Przasnyskiej i Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz
Warszawa, 18.08.2016 OŚ-IV-UII.6220.15.2016.EMA      nr pisma w sprawie 31 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-08-2016
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Fort Wola w Dzielnicy Wola.
Warszawa, 16.08.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.20.2016.DKO Nr pisma w sprawie: 40 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-08-2016
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Fort Wola w Dzielnicy Wola.
Warszawa, 16.08.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.20.2016.DKO Nr pisma w sprawie: 39 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-08-2016
Budowa stacji paliw płynnych z myjnią mechaniczną i ręczną samochodów osobowych przy ul. Arkuszowej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 10.08.2016 r. OŚ-IV-UI.6220.5.2016.PBO Nr pisma w sprawie: 20 (MSK) INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2016
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz budynku biurowego z garażami podziemnymi przy ul. J. K. Ordona i al. Prymasa Tysiąclecia 83 w Dzielnicy Wola
Warszawa, 4 sierpnia 2016 r. OŚ-IV-UII.6220.29.2016.SYP Nr pisma w sprawie: 24 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2016
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Warszawa, 5.08.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.12.2015.MRA Numer pisma w sprawie: 181 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2016
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Warszawa, 5.08.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.12.2015.MRA Numer pisma w sprawie: 180 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-08-2016
Zmiana sposobu użytkowania części obiektu przemysłowego (hala OT-2) na terenie Oddziału Przewozów Ostrobramska R3 w celu realizacji lakierni naprawczej autobusów przy ul. Ostrobramskiej 38 w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 3.08.2016 r. OŚ-IV-UI.6220.42.2015.KKO nr pisma w sprawie 52 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-08-2016
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowo-handlowych i mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przy ul. Taśmowej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 27.07.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.1.2016.WKA nr pisma w sprawie: 26 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2016
Budowa warsztatu samochodowego przy ul. Bodycha 18 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 18.07.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.84.2013.MWR(WKA) nr pisma w sprawie:53 INFORMACJA o wydaniu decyzji      Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-07-2016
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową oraz usługowo-handlową i garażem podziemnym oraz infrastrukturą drogową, w tym budową ulicy pomiędzy ulicą Prostą a ulicą Pereca i infrastrukturą techniczną, przy ul. Pereca 21 w Dzielnicy Wola
Warszawa, 18.07.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.23.2015.SPA Nr pisma w sprawie: 76 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-07-2016
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową oraz usługowo-handlową i garażem podziemnym oraz infrastrukturą drogową, w tym budową ulicy pomiędzy ulicą Prostą a ulicą Pereca i infrastrukturą techniczną, przy ul. Pereca 21 w Dzielnicy Wola
Warszawa, 18.07.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.23.2015.SPA Nr pisma w sprawie: 77 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-07-2016

<< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe