Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2016 > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2016)

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2016)

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi na dz. ew. nr 9/1, 9/2, 9/3 i 36/1 obręb 7-03-03, przy ulicach Powązkowskiej, Przasnyskiej i Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Warszawa, 4.11.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.15.2016.EMA nr pisma w sprawie 39 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2017
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Człuchowskiej, w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 27.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.102.2016.UPR nr pisma w sprawie: 27 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2017
Budowa trasy tramwajowej na Gocław na odcinku al. Waszyngtona – pętla Gocław w Dzielnicach Praga-Południe i Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 30.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.150.2015.WKA nr pisma w sprawie 125 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2017
Budowa trasy tramwajowej na Gocław na odcinku al. Waszyngtona – pętla Gocław w Dzielnicach Praga-Południe i Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 30.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.150.2015.WKA nr pisma w sprawie 126 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2017
Posadowienie zespołu mieszania surowców sypkich na bazie cementu, innych dodatków i popiołów na terenie Elektrociepłowni Żerań
Warszawa, 30.12.2016 r. OŚ-IV-UI.6220.46.2016.MSK Nr pisma w sprawie: 22 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2016
Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru z garażem podziemnym oraz z zagospodarowaniem terenu wraz z wjazdami i infrastrukturą , przy ul. Sobieskiego 112 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 27.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.82.2016.EMA nr pisma w sprawie 36 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2016
Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru z garażem podziemnym oraz z zagospodarowaniem terenu wraz z wjazdami i infrastrukturą , przy ul. Sobieskiego 112 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 27.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.82.2016.EMA nr pisma w sprawie 35 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2016
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i infrastrukturą przy ul. Samarytanka w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 21.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.68.2016.WKA nr pisma w sprawie: 54 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2016
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i infrastrukturą przy ul. Samarytanka w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 21.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.68.2016.WKA nr pisma w sprawie: 53 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2016
Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych wraz z wielopoziomowym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, przy ul. Żelaznej 51/53 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 19.12.2016 r. OŚ-IV-UI.6220.53.2012.PBO Nr pisma w sprawie: 99 (AOR) ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2016
Budowa siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 19.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.51.2015.SPA Nr pisma w sprawie: 57 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2016
Budowa sieci kanalizacyjnej Dn 600 w pasie drogowym ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Trakt Lubelski do ul. Mrówczej na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie – ZADANIE VII
Warszawa, 19 grudnia 2016 r. UD-XIII-WOŚ.KŚ. 6220.7.2016.MDE Numer pisma w  sprawie: 31 INFORMACJA  o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2016
Budowa sieci kanalizacyjnej Dn 600 w pasie drogowym ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Trakt Lubelski do ul. Mrówczej na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie – ZADANIE VII
Warszawa, 19 grudnia 2016 r. UD-XIII-WOŚ.KŚ. 6220.7.2016.MDE Numer pisma w  sprawie: 30 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2016
Budowa pompowni ścieków P2 przy ul. Jeziorowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 19 grudnia 2016 r. UD-XIII-WOŚ.KŚ. 6220.17.2016.MDE Numer pisma w sprawie: 19 INFORMACJA  o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2016
Budowa pompowni ścieków P2 przy ul. Jeziorowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 19 grudnia 2016 r. UD-XIII-WOŚ.KŚ. 6220.17.2016.MDE Numer pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2016
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu inwestycji oraz z usługami przy ul. Frachtowej, rejon ul. Kobiałka w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - „REGATY VII i VIII”
Warszawa, 19.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.52.2016.EMA nr pisma w sprawie: 39 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2016
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu inwestycji oraz z usługami przy ul. Frachtowej, rejon ul. Kobiałka w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - „REGATY VII i VIII”
Warszawa, 19.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.52.2016.EMA nr pisma w sprawie: 40 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2016
Przebudowa stacji demontażu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej przy ul. Chełmżyńskiej 180
Warszawa, 16.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.102.2014.MWR nr pisma w sprawie 51 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2016
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 16.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.43.2016.SYP Nr pisma w sprawie: 34 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2016
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp przy ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Warszawa, 15.12.2016 r. OŚ-IV-UI.6220.50.2016.KKO nr pisma w sprawie 19 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2016

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe