Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2016 > Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych wraz z wielopoziomowym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, przy ul. Żelaznej 51/53 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych wraz z wielopoziomowym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, przy ul. Żelaznej 51/53 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 19.12.2016 r.

OŚ-IV-UI.6220.53.2012.PBO
Nr pisma w sprawie: 99 (AOR)

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), zawiadamiam o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z 10 listopada 2016 r. znak: KOC/4304/Oś/16 uchylającej decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 25 kwietnia 2013 r. Nr 403/OŚ/2013 znak: OŚ-IV-UI.6220.53.2012.PBO ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych wraz z wielopoziomowym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na terenie nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 49, obręb
6-01-04 oraz na części dz. ew. nr:  38/3, 50/2, 51/1, 48, 40/3, 51/3, obręb 6-01-04, dz. ew. nr 1/4, obręb 6-01-07, dz. ew. nr 5, obręb 6-01-06, przy ul. Żelaznej 51/53 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. decyzją w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
19-12-2016
Data wprowadzenia:  21-12-2016
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-12-2016
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-12-2016
Zatwierdzający Jedynak Dorota (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-12-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-12-2016
Liczba odwiedzin: 259
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe