Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2016 > Budowa sieci kanalizacyjnej Dn 600 w pasie drogowym ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Trakt Lubelski do ul. Mrówczej na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie – ZADANIE VII

Budowa sieci kanalizacyjnej Dn 600 w pasie drogowym ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Trakt Lubelski do ul. Mrówczej na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie – ZADANIE VII

  Drukuj
 

Warszawa, 19 grudnia 2016 r.

UD-XIII-WOŚ.KŚ. 6220.7.2016.MDE
Numer pisma w  sprawie: 31

INFORMACJA
 o wydaniu decyzji

    Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r., poz.353 z poźń. zm. ), informuję, że została wydana decyzja nr 8/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. znak: UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.7.2016.MDE o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej Dn 600 w pasie drogowym ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Trakt Lubelski  do ul. Mrówczej na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie – ZADANIE VII na działkach nr ew.:
• 3/2 z obrębu 3-13-52
• 185/2, 30/1, 28/6, 28/1, 197/1, 196/1, 24/1, 22/1, 23/1, 21/3, 19/1, 18/1, 17/1, 16/1, 14/1, 8/1, 12/1, 11/1, 10/1, 9/1, 37/1, 38/1, 235/1, 248/1 z obrębu 3-13-53
• 61/1, 59/4, 10/3 z obrębu 3-13-48
• 64/3, 65/3, 66/3 z obrębu 3-13-53
• 62/3, 92, 90/1, 90/2, 91, 93, 94, 138, 90/3, 107/1, 104/1, 48/1, 61 z obrębu 3-13-49
• 49/1, 50, 52/3, 67/1, 68/1, 56/5, 55/1, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 33, 65/2 z obrębu 3-12-21
• 1/1, 29/1 z obrębu 3-12-35
• 33/5, 33/6, 34/2, 34/3, 34/1, 34/5, 34/4, 22/7, 22/8, 38 z obrębu 3-12-30
• 128/3, 128/1, 75, 64/1, 46/1, 46/3, 39/3  z obrębu 3-12-22
• 1/9, 1/1, 2/3, 52/5 z obrębu 3-12-37
w Dzielnicy Wawer  m. st. Warszawy.
    Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Żegańska 1  pok. Nr 203, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8:00 do 16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

z up. Zarządu Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
Magdalena Rokicka
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Wawer

Załączniki:
Data ogłoszenia:
19-12-2016
Data wprowadzenia:  20-12-2016
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-12-2016
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-12-2016
Zatwierdzający Sienkiewicz Grażyna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-12-2016
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-12-2016
Liczba odwiedzin: 173
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe