Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2014 > Budowa budynku biurowego z częścią handlowo-usługową i mieszkaniową oraz garażem podziemnym przy ul. Srebrnej 16

Budowa budynku biurowego z częścią handlowo-usługową i mieszkaniową oraz garażem podziemnym przy ul. Srebrnej 16

  Drukuj
 

Warszawa, dnia 06.11.2014r.

OŚ-IV-UII.6220.39.2014.MRA
Nr pisma w sprawie 22

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

    Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), informuję, że została wydana decyzja nr 948/OŚ/2014 z dnia 28 października 2014 r. znak OŚ-IV-UII.6220.39.2014.MRA, o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego z częścią handlowo-usługową i mieszkaniową oraz garażem podziemnym, na dz. ew. nr 17, 18 (obręb 6-01-07) przy ul. Srebrnej 16 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na wniosek Srebrna Sp. z o.o. złożony w dniu 8 maja 2014 r.
    Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
    Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. 414, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Grażyna Pham
Główny specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
06-11-2014
Data wprowadzenia:  06-11-2014
 
 
Wprowadził Sendrowski Karol 06-11-2014
Aktualizujący Sendrowski Karol 06-11-2014
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-11-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-11-2014
Liczba odwiedzin: 634
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe