Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2013 > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2013)

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2013)

  Drukuj
 

Budowa Centrum Handlowego przy ul. Powstańców Śląskich 124
Warszawa, dnia 31.12.2013 r. OŚ-IV-UII.6220.89.2013.EMA nr pisma w sprawie 32 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2014
Budowa zespołu handlowo-usługowego przy ul. Ostrobramskiej
Warszawa, 31.12.2013 r. OŚ-IV-UII.6220.50.2013.MWR Nr pisma w sprawie 26 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2014
Realizacja zespołu handlowo-usługowego z garażami, przy ul. Ostrobramskiej 75
Warszawa, dnia 30.12.2013r. OŚ-IV-UII-EMA-6220-126- 80-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2013
Budowa piekarni wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy ul. Przeworskiej
Warszawa, dn. 19.12.2013r. OŚ-IV-UI.6220.108.2013.ESK Nr pisma w sprawie:28 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2013
Przebudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ JELONKI oraz budowa 3 linii kablowych 110 kV, przy ul. Powstańców Śląskich 65 i ul. Muszlowej
Warszawa, 13.12.2013r. OŚ-IV-UII.6220.73.2013.DKO Nr pisma w sprawie: 23 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2013
Budowa instalacji mokrego odsiarczania i katalitycznego odazotowania spalin z kotłów K1 oraz K2 w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30
Warszawa, dnia 17.12.2013r. OŚ-IV-UI.6220.109.2013.PBO Nr pisma w sprawie:16 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2013
Etapowa rozbudowa centrum handlowego „Promenada” (fazy V, VI, VIa),przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Warszawa, dnia 16.12.2013r. OŚ-IV-UII.6220.124.2013.JFI Nr pisma w sprawie:24 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2013
Przebudowa odcinka Kanału Czerniakowskiego w rejonie skrzyżowania ul. Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej dla potrzeb realizacji inwestycji „Libretto Park” – Etap A
Warszawa, dn. 13.12.2013r. UD-IV-WOŚ-B.6220.24.2013.DBA ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2013
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, usługowo-biurowej, usługowej, z garażami podziemnymi, naziemnymi, miejscami postojowymi, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, przy ul. Modlińskiej
Warszawa, dn. 16.12.2013 r. OŚ-IV-UI.6220.86.2013.MSK Nr pisma w sprawie: 19 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2013
Przebudowa i budowa ul. Vogla
Warszawa, dnia 16.12.2013r. OŚ-IV-UI.6220.57.2013.PBO Nr pisma w sprawie:45 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2013
Przebudowa i budowa ul. Vogla
Warszawa, dnia 16.12.2013r. OŚ-IV-UI.6220.57.2013.PBO Nr pisma w sprawie:44 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2013
Budowa studni do poboru wód podziemnych, przy ul. Górna Droga
Warszawa, 13.12.2013 r. OŚ-IV-UII.6220.132.2013.GHP nr pisma w sprawie 17 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2013
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym i towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Cybernetyki/Wynalazek
Warszawa, dnia 11.12.2013 r. OŚ-IV-UI.6220.76.2013.MDA nr pisma w sprawie 35 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2013
Budowa i rozbudowa zespołu budynków biurowo-usługowych „Wiśniowy Gardens” z parkingami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz założeniem parkowym, przy ul. Iłżeckiej 6, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 29.11.2013 r. OŚ-IV-UI.6220.42.2012.AOR Nr pisma w sprawie: 57 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2013
Budowa budynku mieszkalnego z częścią usługową, przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, dn. 28.11.2013 r. OŚ-IV-UI.6220.27.2013.ESK Nr pisma w sprawie: 31 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2013
Budowa zespołu budynków biurowo – usługowo – handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, przyłączami, układem drogowym, na wielokondygnacyjnym garażu podziemnym, przy ul. Taśmowej
Warszawa, dn. 28.11.2013 r. OŚ-IV-UI.6220.52.2013.ESK Nr pisma w sprawie: 28 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2013
Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej na potrzeby podłączenia budynków zlokalizowanych przy ul. Narwik, Dywizjonu 303 w ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, dn. 26.11.2013 r. UD-I-WOŚ-A.6220.13.2013.JZU Nr pisma w sprawie: 12 INFORMACJA o wydaniu decyzji       Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2013
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i biurowej w rejonie skrzyżowania ulic 1 Sierpnia i Żwirki i Wigury
Warszawa, dnia 22.11.2013 r. OŚ-IV-UII.6220.81.2013.MRA Nr pisma w sprawie 36 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2013
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i biurowej w rejonie skrzyżowania ulic 1 Sierpnia i Żwirki i Wigury
Warszawa, dnia 22.11.2013 r. OŚ-IV-UII.6220.81.2013.MRA Nr pisma w sprawie 37 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2013
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym, przy ul. Dereniowej i ul. Ciszewskiego
Warszawa, dnia 22.11.2013 r. OŚ-IV-UI.6220.53.2013.MDA Nr pisma w sprawie:24 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2013

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe