Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2013 > Budowa zespołu budynków biurowych przy ul. Postępu 4

Budowa zespołu budynków biurowych przy ul. Postępu 4

  Drukuj
 

Warszawa, dnia 08.01.2012 r.

OŚ-IV-UII.6220.103.2012.MRA       
Nr pisma w sprawie: 16

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

    Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję, że została wydana decyzja Nr 13/OŚ/2013, z dnia 7 stycznia 2013 r., znak: OŚ-IV-UII.6220.103.2012.MRA, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowych, na dz. ew. nr 28 (obręb 1-08-13), przy ul. Postępu 4 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
    Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
    Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
08-01-2013
Data wprowadzenia:  08-01-2013
 
 
Wprowadził Laszuk-Postawka Sylwia (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-01-2013
Aktualizujący Laszuk-Postawka Sylwia (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-01-2013
Zatwierdzający Lisicki Paweł (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-01-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-01-2013
Liczba odwiedzin: 647
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt