Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2012 > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2012)

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2012)

  Drukuj
 

Przebudowa magistrali wodociągowej Dn 300 w rejonie ulicy Puławskiej na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Dolina Służewiecka
Warszawa, 21.11.2012r. UD-IV-WOŚ-B.6220.68.2012.DBA INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-01-2013
Przebudowa kolidującej z projektowanym układem drogowym/budową ronda/ preizolowanej sieci ciepłowniczej przy ul. Domaniewskiej-Postępu
Warszawa, 21.11.2012r. UD-IV-WOŚ-B.6220.70.2012.DBA INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-01-2013
Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Gotarda 9 i ul. Jadźwingów 14
Warszawa, dnia 28.12.2012r. OŚ-IV-UII.6220.115.2012.MRA Nr pisma w sprawie: 20 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2012
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i towarzyszącą infrastrukturą na przy ul. Postępu 14, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Warszawa, dnia24.12.2012r. OŚ-IV-UI.6220.99.2012.PBO       Nr pisma w sprawie:21 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Budowa budynku biurowego z usługami wraz z garażem podziemnym i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej 55
Warszawa, dnia 24.12.2012r. OŚ-IV-UII.6220.121.2012.MRA        Nr pisma w sprawie: 19   INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, wjazdem i infrastrukturą przestrzenną oraz zjazdami przy ul. Burakowskiej 16
Warszawa, dn. 21.12.2012 r. OŚ-IV-UI.6220.95.2012.MSK Nr pisma w sprawie: 24 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Budowa budynku biurowego Ursynów Business Park II wraz z parkingami, przy ul. Puławskiej 303
Warszawa, dn. 19.12.2012 r. OŚ-IV-UI.6220.25.2012.MSK Nr pisma w sprawie: 55 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Budowa budynku biurowego Ursynów Business Park II wraz z parkingami, przy ul. Puławskiej 303
Warszawa, dn. 19.12.2012 r. OŚ-IV-UI.6220.25.2012.MSK Nr pisma w sprawie: 56 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2012
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przy ul. Ciszewskiego
Warszawa, 20.12.2012r. OŚ-IV-UII.6220.113.2012.EMA Nr pisma w sprawie:17 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2012
Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Zasadowej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 11 grudnia 2012r. UD-XIII-WOŚ-6220.171.2012.MDE Numer pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3, art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2012
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze i garażem w części podziemnej przy al. Krakowskiej
Warszawa, dnia 18.12.2012r. OŚ-IV-UI.6220.81.2012.AOR (Nr pisma w sprawie: 25) INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2012
Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla projektowanej restauracji McDonald’s, przy ul. Wał Miedzeszyński
Warszawa, dnia 17.12.12r. OŚ-IV-UI.6220.87.2012.PBO Nr pisma w sprawie:27 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2012
Realizacja pola namiotowego, karawaningu samochodowego oraz pola kempingowego, przy ul. Spiralnej 30
Warszawa, dnia 13.12.2012 r. OŚ-IV-UII.6220.65.2012.GHP nr pisma w sprawie: 31 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2012
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami w poziomie parteru oraz parkingiem podziemnym, przy ul. Jana Kazimierza 51
Warszawa, 12.12.2012r. OŚ-IV-UII.6220.93.2012.DKO Nr pisma w sprawie: 25 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2012
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków usługowych wraz z garażem podziemnym, przy ul. Konotopskiej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Warszawa, dn. 5.12.2012r. OŚ-IV-UI.6220.82.2012.MDA                                                 Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2012
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym, przy ul. Zdziarskiej
Warszawa, dn. 3.12.2012r. OŚ-IV-UI-MDA-76242-241-98-10 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2012
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym, przy ul. Zdziarskiej
Warszawa, dn.3.12.2012r. OŚ-IV-UI-MDA-76242-241-99-10 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2012
Rozbudowa budynku Zakładu Cukierniczego „OLSZA”, przy ul. Kurantów 1
Warszawa, dn. 3.12.2012 r. OŚ-IV-UI.6220.77.2012.MSK Nr pisma w sprawie: 26 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2012
Budowa budynku biurowego z garażem podziemnym, przy ul. Jana Kazimierza 35/37
Warszawa, dn. 3.12.2012. OŚ-IV-UI.6220.24.2012.MDA Nr pisma w sprawie: 38 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2012
Posadowienie węzła betoniarskiego do produkcji betonu wraz ze składowaniem kruszyw oraz usługami transportowymi, przy ul. Siennickiej 48
Warszawa, dnia 30.11.2012r. OŚ-IV-UI-SPA-6220-30-88-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-11-2012

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe