Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2011 > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2011)

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2011)

  Drukuj
 

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Nocznickiego i Sokratesa
Warszawa, dnia 27.01.2012 r. OŚ-IV-UI-SPA-6220-129-27-11 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Nocznickiego i Sokratesa
Warszawa, dnia 27.01.2012 r. OŚ-IV-UI-SPA-6220-129-28-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Migdałowej
Warszawa, 27.01.2012r. OŚ-IV-UII-MRA-6220-202-20-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Zawiadomienie o postanowieniu, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w rejonie ul. Ostródzkiej
Warszawa, 24.01.2012 r. OŚ-IV-UII-AOR-6220-177-39-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami, przy ul. Sarmackiej oraz ul. Oś Królewska, w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 2012-01-20 OŚ-IV-UI-MKR-6220-120-43-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2012
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami przy ul. Sarmackiej oraz ul. Oś Królewska, w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 2012-01-20 OŚ-IV-UI-MKR-6220-120-42-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2012
Budowa stacji obsługi środków transportu, w ramach realizacji autoryzowanej stacji dealerskiej Jaguar, Land Rover, Range Rover, Aston Martin, Lotus ul. Taneczna/Chodzonego
Warszawa, 16.01.2012 r. OŚ-IV-UII-JFI-6220-111-55-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2012
Budowa hali warsztatowej z myjnią oraz stacją paliw płynnych, przy ul. Zawodzie
Warszawa, dnia 17.01.2012r. OŚ-IV-UII-AOR-6220-168-29-11 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2012
Budowa hali warsztatowej z myjnią oraz stacją paliw płynnych, przy ul. Zawodzie
Warszawa, 17.01.2012r. OŚ-IV-UII-AOR-6220-168-28-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2012
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, na dz. ew. nr 7/16, obręb 1-11-09, przy ul. Rosoła róg Belgradzkiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
OŚ-IV-UII-GHP-6220-214-18-11                                                  Warszawa,13.01.2012r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2012
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, na dz. ew. nr 7/16, obręb 1-11-09, przy ul. Rosoła róg Belgradzkiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data publikacji: 18-01-2012
Przebudowa podstacji trakcyjnej „Powstańców Śląskich” wraz z rozbudową układu kablowego wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
Data publikacji: 18-01-2012
Przebudowa podstacji trakcyjnej „Powstańców Śląskich” wraz z rozbudową układu kablowego wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
Data publikacji: 18-01-2012
Rozbudowa hali obsługi ZET „Żoliborz” – zajezdni tramwajowej oraz infrastruktury zewnętrznej wraz z przyłączami przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos”
Warszawa, 2012-01-11 OŚ-IV-UI-MKR-6220-107-27-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2012
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury, przy ul. Jana Kazimierza
Warszawa, 11.01.2012r. OŚ-IV-UII-DKO-6220-189-29-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2012
Realizacja zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej, przy ul. Kazachskiej
Warszawa, 9.01.2012r. OŚ-IV-UII-DKO-6220-155-29-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-01-2012
Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Płochocińskiej
Warszawa, 02.01.2012r. OŚ-IV-UI-MDA-76242-186-27-10 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2012
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z garażem podziemnym, z częścią usługowo-handlową i niezbędną infrastrukturą, przy ul. Bokserskiej 61 / ul. Kłobuckiej 25
Warszawa, 02.01.2012r. OŚ-IV-UI-MDA-6220-142-25-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2012
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi, na działce ew. nr 81 obręb 4-11-05, przy ul. Projektowanej 2 i ul. Projektowanej 6.
Warszawa, 29.12.2011r. OŚ-IV-UII-DKO-6220-134-34-11   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2012
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi, na działce ew. nr 81 obręb 4-11-05, przy ul. Projektowanej 2 i ul. Projektowanej 6.
Warszawa, 29.12.2011r. OŚ-IV-UII-DKO-6220-134-35-11 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2012

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe