Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2010 > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2010)

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2010)

  Drukuj
 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Ciszewskiego i Al.KEN.
Warszawa, 17.11.2011r. OŚ-IV-UI-PBO-76242-11-70-10 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję, że po ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-02-2011
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.J.Ciszewskiego i Al.KEN.
Warszawa, 17.01.2011r. OŚ-IV-UI-PBO-76242-11-71-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że została ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-02-2011
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.J.Ciszewskiego i Al.KEN.
Warszawa, 17.01.2011r. OŚ-IV-UI-PBO-76242-11-71-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że została ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-02-2011
Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Zdziarskiej
Warszawa, 3.01.2011r. OŚ-IV-UI-MDA-76242-35-82-09 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam o wydaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Zdziarskiej
Warszawa, 3.01.2011r. OŚ-IV-UI-MDA-76242-35-81-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Budowa placu zabaw w Parku im.Księcia Janusza.
Warszawa, 28.12.2010r. OŚ-IV-UII-MRA-76242-213-7-10 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję, że została wydana ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapiiprzy Al. Dzieci Polskich 20
Warszawa, 23.12.2010r. OŚ-IV-UII-MRA-76242-153- 37 -10 Zawiadomienia Zgodnie z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2010
Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Al. Dzieci Polskich 20
Warszawa, 23.12.2010r. OŚ-IV-UII-MRA-76242-153- 38 -10 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję, że została ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2010
Rozbudowa garażu z warsztatem przy SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przy ul. Księżycowej 5
Warszawa, 23.12.2010r. OŚ-IV-UII-MRA-76242-168- 16 -10 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję, że została ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2010
Budowa Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT przy ul. Narbutta 85/87
Warszawa, 22.12.2010r. OŚ-IV-UII-GHP-76242-156- 34-10 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję, że została ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2010
Budowa Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW przy ul. Narbutta 85/87
Warszawa, 22.12.2010r. OŚ-IV-UII-GHP-76242-156-33-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2010
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Dywizjonu 303.
Warszawa, 23.12.2010. OŚ-IV-UI-SPA-76242-164-14-10 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję, że została wydana ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2010
Budowa punktu zbierania i przeładunku surowców wtórnych przy ul.Białołęckiej.
Warszawa, 22.12.2010 r. OŚ-IV-UII-SYP-76242-84-31-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2010
Budowa układu drogowego dla Czerniakowa Południowego.
Warszawa, 22.12.2010 r. OŚ-IV-UI-SKI-76242-67-36-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2010
Budowa układu drogowego dla Czerniakowa Południowego.
Warszawa,22.12.2010r. OŚ-IV-UI-SKI-76242-67-37-10 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że decyzją Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2010
Budowa Nadiślańskiego Szlaku Rowerowego.
Warszawa, 22.12.2010r. OŚ-IV-UI-SPA-76242-230-3-10 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję, że decyzją Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2010
Budowa garaży przy ul.Nocznikowskiego.
Warszawa, 21.12.2010r. OŚ-IV-UII-AOR-76242-223-5-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2010
Budowa budynków mieszkalnych przy ul.Pileckiego.
Warszawa, 20.12.2010 . OŚ-IV-UII-MTO/SYP-76242-2-60-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2010
Realizacja stacji obsługi środków transportu w zakresie wulkanizacji przy ul.Bekasów.
Warszawa, 2010-12-15. OŚ-IV-UII-AOR-76242-194-5-10 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję, że została wydana ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2010
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul.Kruczkowskiego.
Warszawa, 15.12.2010r. OŚ-IV-UI-MDA-76242-28-76-09 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa zawiadamiam o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe