Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2009 > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2009)

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2009)

  Drukuj
 

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul.Garbińskiego 3.
Warszawa, 7.01.2010r. OŚ-IV-DSZ-76242-8-4-07 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2010
Rewitalizacja ul.Chłodnej i Elektoralnej do Al.Jana Pawła II
Warszawa, 7.01.2010r. OŚ-IV-DSZ-76242-32-9-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2010
Budowa hotelu wraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul.Mangalia.
Warszawa, 7.01.2010r. OŚ-IV-DSZ-76242-21-21-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2010
Rewaloryzacja parku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego.
Warszawa, 05.01.2010r. OŚ-IV-MDA-76242-34-9-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2010
Budowa budynku Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
Warszawa, 05.01.2010r. OŚ-IV-MDA-76242-31-10-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2010
Budowa Al. Tysiąclecia.
Warszawa, 31.12.2009r. OŚ-IV-MDA-76242-8-46-08 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa Al. Tysiąclecia.
Warszawa, 31.12.2009r. OŚ-IV-MDA-76242-8-45-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Przebudowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Sytej.
Warszawa, 30.12.2009r. OŚ-IV-IKU-76242-5-19-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa miejsc postojowych przy ul. Badylarskiej.
Warszawa, 30.12.2009r. OŚ-IV-IKU-76242-6-32-09 ZAWIADOMIENIE  Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa miejsc postojowych przy ul. Badylarskiej.
Warszawa, 30.12.2009r. OŚ-IV-IKU-76242-6-33-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa miejsc postojowych przy ul. Koszykowej.
Warszawa, 30.12.2009r. OŚ-IV-IKU-76242-23-14-09 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa, Biuro Ochrony ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa miejsc postojowych przy ul. Koszykowej.
Warszawa, 30.12.2009r. OŚ-IV-IKU-76242-23-13-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-biurowo-usługowej przy ul.Ordona.
Warszawa, 28.12.2009r. OŚ-IV-BGR-76242-8-15-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2010
Budowa budynku biurowego przy ul. Zawodzie 16.
Warszawa, 28.12.2009r. OŚ-IV-BGR-76242-15-14-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2010
Budowa zespołu zabudowy usługowej przy ul. Naczelnikowskiej w D.Targówek.
Warszawa,2009-12-21. OŚ-IV-JFI/AOR-76242-25-11-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009
Budowa parkingów dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych w ramach realizacji budynku biurowo-usługowego przy ul. Konstruktorskiej 4.
Warszawa, 2009-12-21. OŚ-IV-JFI/AOR-76242-16-17-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009
Realizacja zbiorników na olej oraz parkingów na nie mniej niż 300 samochodów osobowych przy ul.Puławskiej.
Warszawa, 2009-12-21. OŚ-IV-JFI/AOR-76242-10-28-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009
Realizacja zbiorników na olej oraz parkingów na nie mniej niż 300 samochodów osobowych przy ul.Puławskiej.
Warszawa, 2009-12-21. OŚ-IV-JFI/AOR-76242-10-27-09 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009
Przebudowa ul.Bartyckiej w D.Mokotów.
Warszawa, 18.12.2009r. OŚ-IV-MDA-76242-5-41-09 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009
Przebudowa ul.Bartyckiej w D. Mokotów.
Warszawa, 18.12.2009r. OŚ-IV-MDA-76242-5-42-09 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49, Biuro Ochrony ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe