Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2008 > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2008)

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2008)

  Drukuj
 

Budowa stacji bazowej przy ul. Potockiej 37.
Warszawa, 30.12.2008r. OŚ-IV-MTO-76242-8-22-06 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa stacji bazowej przy ul. Potockiej 37.
Warszawa, 30.12.2008r. OŚ-IV-MTO-76242-8-23-06 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa drogi publicznej w Dz. Białołęka
Warszawa, 31.12.2008r. OŚ-IV-SPA-76242-1-20-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa stacji paliw płynnych przy ul. Nowoursynowskiej
Warszawa, 31.12.2008r. OŚ-IV-SPA-76242-4-34-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa stacji paliw płynnych przy ul. Nowoursynowskiej
Warszawa, 31.12.2008r. OS-IV-SPA-76242-4-33-08 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Przebudowa ulicy Baletowej w Dzielnicy Ursynów.
Warszawa, 22.12.2008. OS-IV-ZKO-76242-6-28-08 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2008
Rozbudowa ulic: Borkowskiej, Nowoborkowskiej oraz Granicznej.
Warszawa, 19.12.2008r. OŚ-IV-JFI-76242-1-24-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49 Kpa oraz z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2008
Budowa Trasy Mostu Północnego
Warszawa, 9.12.2008r. OS-IV-MSK-76242-42-24-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2008
Modernizacja Elektrociepłowni Żerań
Warszawa, 09 GRU.2008r. OŚ-IV-BGR-76242-7- 16-08 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-12-2008
Rekonfiguracja stacji bazowej przy ul. Zwycięzców 4A.
Warszawa, 06-11-2008r. OS-IV-JLO-76242-5-18-07 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że po przeprowadzeniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2008
Rekonfiguracja stacji bazowej przy ul. Zwycięzców 4A
Warszawa, 06-11-2008r. OS-IV-JLO-76242-5-17-07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m. st. Warszawy Decyzją Nr 1208/OŚ/2008 z dnia 5-11-2008r., znak: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2008
Rozbudowa stacji paliw przy ul. Światowida 14
Warszawa, 12.11.2008r. OS-IV-ZKO-76242-8-11-07 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że po przeprowadzeniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-11-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Gen. R. Abrahama 10
Warszawa, 12-11-2008r. OS-IV-JLO-76242-4-5-06 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że po przeprowadzeniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Podchorążych 41.
Warszawa, 07-11-2008r. OŚ-IV-JLO-76242-5-8-06 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją Nr 70/08/PŚ.Z, z dnia 22 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-11-2008
Modernizacja stacji bazowej przy ul. Goplańskiej 25.
Warszawa, 5.11.2008r. OS-IV-MTO-76242-1-18-08 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że po przeprowadzeniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2008
Budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa w Dz. Włochy
Warszawa, 04.11.2008r. OS-IV-ZKO-76242-26-5-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m. st. Warszawy Decyzją Nr 1181/OŚ/2008 z dnia 30.10.2008r. znak: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2008
Modernizacja stacji bazowej przy ul.Szymczaka 6.
Warszawa, 16.10.2008r. OŚ-IV-MTO-76242-2-17-06 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że na wniosek Zielonego Mazowsza i Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-10-2008
Modernizacja skrzyżowania ul Gościniec i Jana Pawła II
Warszawa, 16.10.2008r. OS-IV-ZKO-76242-14-11-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy Decyzją Nr 1126/OŚ/2008 z dnia 14.10.2008r. znak: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-10-2008
Przebudowa stacji bazowej przy ul. Kmicica 1
Warszawa, 14.10.2008r. OS-IV-MTO-76242-2-10-07 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że po przeprowadzeniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-10-2008
Rozbudowa stacji bazowej przy ul. Baletowej 115
Warszawa, 13.10.2008r. OS-IV-MTO-76242-4-13-06 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że po przeprowadzeniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-10-2008

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe