Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2007 > Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2007)

Ochrona środowiska - informacje dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2007)

  Drukuj
 

Budowa systemu zasilania awaryjnego przy ul. Szlacheckiej.
Warszawa, 5.05.2007r. OS-IV-JLO-76242-13-13-08 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2009
Przebudowa stacji bazowej przy ul. Długiej 44/55.
Warszawa, 1.01.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-MT/7624/268/17856/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Gagarina 27.
Warszawa, 31.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-ZK/7624/1052/18218/06/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. 3- go Maja 7.
Warszawa, 27.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-UL/7624/603/18062/06/07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m. st. Warszawy Decyzją Nr 1809/OŚ/2007 z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. 3-go Maja 7.
Warszawa, 27.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-UL/7624/603/18063/06/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2008
Modernizacja stacji bazowej przy ul. Poezji 19.
Warszawa, 27.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-UL/7624/296/18069/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Rakowieckiej 36.
Warszawa, 27.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-UL/7624/288/18067/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st.Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2008
Rozbudowa stacji bazowej przy ul. Bartyckiej 114.
Warszawa, 27.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-UL/7624/284/18065/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2008
Rozbudowa stacji bazowej przy ul. Prochowej 42.
Warszawa, 27.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-UL/7624/166/18059/06/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2008
Rozbudowa stacji bazowej przy Skwerze Wyszyńskiego 6.
Warszawa, 31.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-SP/7624/239/18222 /07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2008
Rozbudowa stacji bazowej przy ul. Koźmińskiej 12.
Warszawa, 31.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-SP/7624/335/18230 /07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m. st. Warszawy Decyzją Nr 1876/OŚ/2007 z dnia 28 grudnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2008
Rozbudowa stacji bazowej przy ul. Koźmińskiej 12.
Warszawa, 31.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-SP/7624/335/18226/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2008
Rozbudowa stacji bazowej przy ul. Potockich 110.
Warszawa, 31.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-SP/7624/6/18224/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Nowolipki 19.
Warszawa, 31.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-MT/7624/932/18191/06/07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m. st. Warszawy Decyzją Nr 1868/OŚ/2007 z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Nowolipki 19.
Warszawa, 31.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-MT/7624/932/18190/06/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Chałubińskiego 5.
Warszawa, 31.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JL/7624/421/18186/05/06/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Wełnianej 12.
Warszawa, 31.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JL/7624/373/18184/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Popularnej 12.
Warszawa, 31.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JL/7624/473/18188/05/06/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2008
Przebudowie mostu nad Kanałem Żerańskim.
Warszawa, 31.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-AG/7624/893/18166/06/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Konwaliowej 7
Warszawa, 28.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-AG,AN/7624/382/18138/06/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2007

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe