Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Drukuj
 

Budowa instalacji pięciu zbiorników na azot na działce ewid. nr 2 obręb 2-06-04 oraz na dz. ewid. nr 53/7 obręb 2-06-02 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 14 kwietnia 2021 r.     Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.173.2020.EKO   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Przebudowa torowiska w ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Widok do ul. Królewskiej w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2021.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-04-2021
Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi na dz. ewid. nr 57, 58, obręb 2-05-03, przy ul. Łopuszańskiej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-04-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Bukowieckiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.45.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-04-2021
Budowa na terenie EC Siekierki instalacji wyprowadzenia ciepła w wodzie sieciowej, doprowadzenia pary i galerii nawęglania zlokalizowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki, przy ul. Augustówka 30
Warszawa, 12 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.51.2020.MDA nr pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Rzecznej
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.57.2020.IOS  nr pisma w sprawie: 35 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.12.2020.WKA INFORMACJA Nawiązując do toczącego się w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Budowa ul. Nowo-Trockiej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.28.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 38 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szeligowskiej 36A, 36, 34 w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.44.2021.WKA nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szeligowskiej 36A, 36, 34 w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.44.2021.WKA nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 12 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.83.2020.APA Nr pisma w sprawie: 26 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Budowa 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.130.2020.WKA nr pisma w sprawie: 28 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 12 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.83.2020.APA Nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.21.2021.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.22.2021.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2019.IOS  nr pisma w sprawie: 56 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego między ul. Białołęcką i ul. Ostródzką w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.14.2021.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2021
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.157.2019.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-04-2021
Budowa osiedla mieszkaniowego Villa Botanica, na działkach ewid. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.108.2018.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-04-2021

<< < 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe