Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Drukuj
 

Budowa bazy magazynowo-transportowej dla odpadów, na dz. ewid. nr 9 obręb 3-03-02, przy ul. Kozia Górka w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 21 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.39.2021.SYP Nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-04-2021
Budowa bazy magazynowo-transportowej dla odpadów, na dz. ewid. nr 9 obręb 3-03-02, przy ul. Kozia Górka w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 21 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.39.2021.SYP Nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-04-2021
Budowa 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.130.2020.WKA nr pisma w sprawie: 29 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-04-2021
Budowa ul. Nowo-Trockiej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.28.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-04-2021
Budowa nowego komina dla kotłów PTWM-100 nr 8 i 9 w Elektrociepłowni Siekierki, na dz. ewid. nr 23/22 obręb 1-05-14, przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 19 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.55.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: − art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-04-2021
Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Echa Leśne 12D, 14A, 16C, 20E, ul. Łuczników, ul. Nad Rzeczką, ul. Nad Rzeczką 19C i 20B, w ul. Opłotki oraz w drodze dojazdowej do ul. Owoców Leśnych 8C i 16A w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: UD-II-WKŚ.6220.1.2021.ANI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa magistrali sieci wodociągowej w rejonie ul. Szeligowskiej w kierunku ul. Sochaczewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia na terenie Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. UD-I-WOŚ-B.6220.16.2020.AFL Nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.8.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Osmańskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.136.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) przy ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.92.2020.UPR        nr pisma w sprawie: 28 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2, przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2018.JKO (nr pisma w sprawie: 76) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 19 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.60.2020.IOS (nr pisma w sprawie: 34) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT, przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.144.2019.SYP Nr pisma w sprawie: 49  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300mm wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż ulic Chełmżyńskiej i Strażackiej na terenie Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: UD-VIII-WOŚ-O.6220.1.2021.MSO nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-04-2021
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Placu Powstańców Warszawy w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-04-2021
Budowa szesnastu budynków dwunastu mieszkalnych wielorodzinnych, trzech biurowych oraz budynku hotelu, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Jagiellońskiej 82
Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.144.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-04-2021
Realizacja instalacji do magazynowania produktów naftowych (zbiorniki oleju napędowego dla potrzeb pracy agregatów prądotwórczych) oraz garażu podziemnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (…) w rejonie Placu Artura Zawiszy i ul. Grójeckiej
Warszawa, 19 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.105.2020.APA nr pisma w sprawie: 29 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-04-2021
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-04-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.25.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-04-2021

<< < 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe