Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Drukuj
 

Budowa stacji bazowej przy ulicy Braci Wagów 13
Warszawa, 11.02.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-ZK/7624/65/1758/07/08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m. st. Warszawy postanowieniem Nr 25/OŚ/2008 z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-02-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Wiatracznej 27
Warszawa, 11.02.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-MT/7624/224/1760/07/08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49 Kpa oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wraz z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-02-2008
Budowa trasy „Krasińskiego” na odcinku Plac Wilsona – ul. Jagiellońska wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym.
Warszawa, 11.02.2008r. OŚ-IV-UI-IK/7624/50/1721/07/08 Wojewoda Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Przyrody Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st.Warszawy zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska, czy przedsięwzięcie polegające na budowie trasy „Krasińskiego” na odcinku Plac Wilsona – ul. Jagiellońska wraz z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-02-2008
Budowa trasy „Krasińskiego” na odcinku Plac Wilsona – ul. Jagiellońska wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym.
Warszawa, 11 02.2008r. OŚ-IV-UI-IK/7624/50/1722/07/08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa, stosownie do art. 36 K.p.a. zawiadamiam, że załatwienie wniosku Miasta Stołecznego Warszawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-02-2008
Budowa trasy „Krasińskiego” na odcinku Plac Wilsona – ul. Jagiellońska wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym.
Warszawa, 11.02.2008r. OŚ-IV-UI-IK/7624/50/1723/07/08 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-02-2008
Rozbudowa stacji bazowej przy ul. Karolkowej 78
Warszawa, 07.02.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-SP/7624/58/1660/07/08 Pełnomocnik inwestora W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2008r., znak: KOC/6080/Oś/07 uchylającą zaskarżoną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1275/OŚ/2007 z dnia 17 sierpnia 2007r., znak: OŚ-II-WE-DŚ-SP/7624/58/12462/07/08 oraz z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-02-2008
Przebudowa stacji bazowej przy Al. Solidarności 117.
Warszawa, 16.01.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-MT/7624/217/756/07/08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że: - Wojewoda Mazowiecki postanowieniem z dnia 31.12.2007r., znak: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2008
Modernizacja ciągu ulic Marsa- Żołnierska.
Warszawa, 05.02.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-JF/7624/671/1572/06/08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 23/OŚ/2008r. z dnia 04 lutego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Brudzińskiego 9.
Warszawa, 05.02.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-AO,IKS/7624/35/1563/06/08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz art. 49 KPA, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzją z dnia 23.01.2008r., znak: KOC/3215/Oś/07, uchyliło w całości zaskarżoną decyzję ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2008
Budowa zespołu biurowego w rej. ul. Chodkiewicza.
Warszawa, 05.02.2008r. OŚ-IV-UI-AN/7624/40/1570/07/08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa,Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 27/OŚ/2008 z dnia 5 lutego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2008
Przebudowa ciągu ulic: Witosa – Sikorskiego – Dolina Służewiecka
Warszawa, 30.01.2008r. OŚ-IV-UI-SP/7624/2/1252/08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: - art. 51 ust. 3 pkt 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), - § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-02-2008
Przebudowa ciągu ulic: Witosa – Sikorskiego – Dolina Służewiecka
Warszawa, 30.01.2008r. OŚ-IV-UI-SP/7624/2/ 1255 /08 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 K.p.a. zawiadamiam, że załatwienie wniosku Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie złożonego w dniu 07 stycznia 2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu ulic: Witosa – ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-02-2008
Przebudowa ciągu ulic: Witosa – Sikorskiego – Dolina Służewiecka
Warszawa, 30.01.2008r. OŚ-IV-UI-SP/7624/2/1254/08 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-02-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Rejtana 5.
Warszawa, 17.01.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-DS/7624/246/829/07/08 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 K.p.a. zawiadamiam, że załatwienie wniosku Sferii S.A. z dnia 26 czerwca 2007r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowie stacji bazowej transmisji danych systemu CDMA na dachu budynku przy ul. Rejtana 5 w Dzielnicy Mokotów m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Rejtana 5.
Warszawa, 17.01.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-DS/7624/246/830/07/08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 51 ust. 3 pkt 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), -§ 3 ust. 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Rejtana 5.
Warszawa, 17.01.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-DS/7624/246/831/07/08 ZAWIADOMIENIE Biuro Ochrony Środowiska zawiadamia, że dnia 31.07.2007r., zgodnie z art. 61 § 4 Kpa zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PTK Centertel Sp. z o.o. z dnia 26.06.2007r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2008
Rozbudowa stacji bazowej przy ul. Wał Miedzeszyński 297
Warszawa, , 23.01.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-DS/7624/131/1077/07/08 ZAWIADOMIENIE Biuro Ochrony Środowiska zawiadamia, że dnia 10.05.2007r., zgodnie z art. 61 § 4 Kpa zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PTK Centertel Sp. z o.o. z dnia 4.04.2007r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2008
Rozbudowa stacji bazowej przy ul. Wał Miedzeszyński 297
Warszawa, 23.01.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-DS/7624/131/1079/07/08 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 K.p.a. zawiadamiam, że załatwienie wniosku PTK Centertel Sp. z o.o. z dnia 4.04.2007r. uzupełnionego w dniu 10.01.2008r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2008
Rozbudowa stacji bazowej przy ul. Wał Miedzeszyński 297
Warszawa, 23.01.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-DS/7624/131/1075/07/08 Wojewoda Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Przyrody Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska, czy przedsięwzięcie polegające na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOCŁAW przy ul. Wał Miedzeszyński ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2008
Budowa stacji bazowej przy ul. Kasprowicza 64
Warszawa, 22.01.2008r. OŚ-II-WE-DŚ-ZK/7624/1068/1004/06/08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49 Kpa oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia o przekazaniu wraz z aktami sprawy odwołania „Zielonego Mazowsza” ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-01-2008

<< < 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe